Spinozabeeld in Amsterdam

Een van de hoofddoelen van de vorig jaar opgerichte Amsterdamse Spinoza Kring is ‘Spinoza het boegbeeld van Amsterdam maken’, volgens voorzitter en oprichter van de kring, Frank van Kreuningen in het M Magazine van NRC Handelsblad begin november 2007. Daarvoor wil men op het Waterlooplein een monument voor de filosoof oprichten. Nergens lees je dat er al een standbeeld van Spinoza staat in Amsterdam.

Op de website van het Spinoza Lyceum te Amsterdam is dit plaatje van het Spinozabeeld daar bij de school te vinden, alsmede de volgende tekst:

De joodse filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677) is zonder twijfel de bekendste wijsgeer van Nederlandse bodem en beroemd om zijn onafhankelijke en onderzoekende geest. Tot ergernis van vele tijdgenoten zocht hij God niet in geschriften en instituten, maar in de natuur en in de mens. Spinoza, verketterd en vereerd als “revolutionair” vrijdenker, toonde zich in zijn  boeken en geschriften een vurig pleitbezorger van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof.

Lees verder...

Rebecca Goldstein's boeiende zoektocht naar de onbekende Spinoza

Rebecca Goldstein, filosofe en filosofiedocente, schreef diverse boeken en verhalen . Zij wordt wel getypeerd als vooroplopende vertegenwoordiger van een nieuw type op wetenschap en denken gebaseerde nieuwe ‘verlichte’ schrijvers. Dat levert nét een iets gedegener werk dan de gemiddelde literaire non-fictie. Ze schreef een zestal fictiewerken, waaronder The Mind-Body Problem. In 2005 verscheen haar eerste boek, ‘Incompleteness: The Proof and Paradox of Kurt Gödel (Atlas Books/Norton, 2005) dat inmiddels in diverse talen is vertaald.

In 2006 kwam ze met dit heel aparte boek over de 17de eeuwse filosoof Benedictus de Spinoza (1632–1677).

De onbekende Spinoza. Uitgeverij Atlas, Amsterdam, 2007 (oorspr. Betraying Spinoza, 2006).  

Lees verder...

Juffermans over religie in het denken van Spinoza

"Nederlands grootste filosoof, Baruch Spinoza (1632-1677), was een eigenzinnig denker die een breukmoment vormt in de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte en die zich daarom moeilijk in deze geschiedenis laat inpassen. Enerzijds lijkt hij in zijn denken antieke wijsheidstradities te hernemen, anderzijds lijkt hij een radicale voorloper te zijn van de Europese Verlichting. Toch is zijn denken noch met het een, noch met het ander te verenigen."

Lees verder...