Tentoonstelling 'Er gaat niets boven Spinoza'

Tentoonstelling Er gaat niets boven Spinoza
Dinsdag 13 november 2007 t/m zondag 16 maart 2008, In het trappenhuis van de UB Groningen aan de Oude Boteringestraat 44.

 Het Spinozahuis in Rijnsburg wordt grondig gerestaureerd. De restauratie zal ongeveer een jaar gaan duren. De in het huis aanwezige boekerij is gedurende deze periode ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Groningen [in de kluis]. De Vereniging Vrienden van de Bibliotheek wil in die periode graag ruim aandacht aan deze

 

Boeken van Spinoza (foto: Reyer Boxem) -
bericht van 9 november 2007 van de UB Groningen

Lees verder...

Lightshow met Spinoza op Spuiplein in Den Haag

Wat je allemaal met Spinoza kunt doen...

Tussen 11 december 2007 en 20 januari 2008 biedt het Spuiplein in Den haag van 17.00 tot 00.30 uur een laserspectacel, waarbij teksten van Spinoza worden geprojecteerd. 

 

Lichtontwerper Reier Pos heeft opnieuw een ontwerp gemaakt om het Spuiplein tijdens de wintermaanden op een bijzondere manier te verlichten. Van 11 december 2007 tot 20 januari 2008 kan iedereen elke avond genieten van dit lichtspel op het Spuiplein!

Lees verder...

De Ethica-uitlegger

Hendrikus Keijzer, stukadoor, autodidact en zelfbenoemd spinozakenner, krijgt in Trouw vanaf vandaag wekelijks ruimte om een stelling uit de Ethica van Spinoza toe te lichten.

De krant leidt dit in met: "Langzamerhand erkennen we in Nederland dat de ‘Ethica’ van Spinoza ons belangrijkste filosofische boek is. Maar kennen we ‘De ethica’ ook?" Begonnen wordt met

Stelling 44 uit deel 2:

Het ligt niet in de aard der rede de dingen als toevallig, wel echter ze als noodzakelijk te beschouwen.

Laten we zijn toelichting eens onder de loupe nemen. Hij schrijft:

Lees verder...

Vertoog over de drie bedriegers vertaald

De spinozagoudmijn die www.despinoza.nl inmiddels is, biedt sinds 4 december 2007 het “Vertoog over de drie bedriegers” (ook wel aangeduid met: L'Esprit de Spinoza).

 

Levrier, één van degenen aan wie het werkje werd toegeschreven, noemde het een “écrit monstrueux”.  

Lees verder...

Spinozacentrum voor hersenonderzoek in Amsterdam

19 december 2007 werd bekend dat in Amsterdam een Spinozacentrum voor hersenonderzoek komt; precieser omschreven het 'Spinozacentrum voor Neuroimaging'. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nam het initiatief, de Amsterdamse universiteiten en universitaire medische centra werken hierin samen. De gemeente Amsterdam steunt het initiatief van de KNAW met het verstrekken van een achtergestelde lening van 1 miljoen euro. Daarmee kan zeer geavanceerde apparatuur worden aangeschaft waarmee Amsterdam zich in de internationale frontlinie van het hersenonderzoek denkt te kunnen plaatsen.

Moeten we nu blij zijn dat de naam van de filosoof Spinoza verbonden wordt met  deze vorm van neurostudie, nadat zijn naam al verbonden werd aan de Spinozalens en de NWO-Spinozapremie? 

Lees verder...

Spinoza was uiteraard nog niet bekend met Gödel's bewijs

Spinoza zou, als hij in de 20e eeuw zou hebben geleefd en geschreven, een heel andere filosofie hebben opgesteld. Hij was dan wel geen wiskundige, maar had daar wel zoveel belangstelling voor dat hij niet meer zo'n naar nu lijkt naïeve - voor hem toen nog vanzelfsprekende - categoriespong van het logische naar het ontologische, van de kenorde naar de zijnsorde, zou hebben kunnen maken. Hij zou van Kurt Gödel hebben begrepen dat geen enkel formeel systeem (zoals hij er een ontwierp) zijn eigen correctheid kan bewijzen.
En toch, als je daar allemaal even van afziet, is het wel bijzonder indrukwekkend om te zien hoe hij zo'n consequent samenhangend begripssysteem heeft kunnen ontwerpen. En als je z'n metafysica even laat voor wat het is: z'n emotieleer en psychologie heeft een mate van concreetheid en passendheid, dat je merkt hoe goed hij  het 'verschijnsel mens' heeft geobserveerd. Daar is hij geen metafysicus meer. Het is ook dát gedeelte van zijn filosofie dat almaar meer serieus wordt genomen - o.a. bij therapie wordt gebruikt.
Lees verder...