Cursus over het Politiek Traktaat

De eerste bijeenkomst van een korte cursus over het Politiek Traktaat van Benedictus de Spinoza bijgewoond. Ik moest er een erg lange reis voor over hebben die nog eens 2x een uur langer duurde wegens werkzaamheden aan het spoor. Ik had behoefte aan nog een cursus bijwonen en daarvoor moest ik helemaal naar Amsterdam.

De cursus werd gegeven in het oude, verwaarloosde, door honderden boventallige leerlingen uitgewoonde gebouw van het Spinozacollege in Amsterdam. Het gebouw werd jarenlang niet onderhouden omdat hiervoor geen geld was, zo was 13 februari te lezen in het Amsterdams Stadsblad. Nu heeft de gemeente toch geld gevonden voor het opknappen van de school. Er wordt nieuw gebouwd en daarna wordt ook de oude school opgeknapt. Een professionele theaterzaal, leerlingenkantine, media- en bibliotheek gaan het gebouw 'nieuwe allure geven'. Eind 2009 moet alles gereed zijn.

Lees verder...

Eetcafe Spinoza en meer Spinoza-restaurants

 Wat ik nu weer ontdek...
[links het oudere, rechts het later vernieuwde logo] 

In Leeuwarden is aan de Eewal 50-52 het Eetcafé Spinoza gevestigd met daarboven ook nog eens Theater-Restaurant Descartes, waar men bij voorstellingen aan kan aanschuiven.

 

Waarom de naam van Spinoza aan het café verbonden is, of de uitbater een kenner van Spinoza is, of men er bijzonder sober kan eten...? Het wordt allemaal niet duidelijk.

Lees verder...

Natura naturans en natura naturata begrijpen

Hier wil ik nog een reactie overnemen die ik eerder, meer dan een maand geleden, gaf op de site Trouw/meer.nl. Ik wil die graag hier bewaren. 
Ingediend door Stan Verdult (Bezoeker) op woe, 06/02/2008 - 11:38.

Om te beginnen: de redactie is deze keer vergeten de stelling waar het hier over gaat, aan te geven (in de krant staat deze er wel bij). Het gaat over Stelling 22 in Deel V: ‘Niettemin bestaat er in God noodzakelijk een voorstelling, die het wezen van de verschillende menselijke Lichamen onder het gezichtspunt van de eeuwigheid afdrukt.

Lees verder...

Klukhuhn geen Spinoza

Momenteel lees ik het nieuwste boek van André Klukhuhn, waarvan ik t.z.t. elders (hier) een bespreking zal geven. Hier noteer ik alvast dat Klukhuhn in zijn boek ´Alle mensen heten Janus´ Spinoza wel enkele keren noemt, maar niet behandelt. Spinoza komt voor in opsommingen en kreeg eenmaal een paar regels. Ik krijg echter niet de indruk dat deze schrijver zich serieus met Spinoza heeft bezig gehouden. 

Lees verder...

Spinoza Institute

Ik probeer te verzamelen wat er zoal met Spinoza 'gebeurt' in Nederland. Hier dan informatie over 'The Spinoza Institute' te Utrecht. Opvallend vind ik in de informatie dat Spinoza als volgeling van Descartes wordt neergezet.

The Spinoza Institute, founded in 1998 at Utrecht University in the Netherlands, has been set up for hosting selected research programmes, not only in theoretical physics. Named after scientist and rationalist philosopher Benedictus de Spinoza (1632-1677), the institute aims to stimulate research in physics from a unifying perspective. At present, one programme has been set up: Quantum Gravity, Strings and Supersymmetry. This program largely overlaps with the program Quantum Gravity, Strings and Elementary Particles of the Institute for Theoretical Physics.

Lees verder...

De actualiteit van Spinoza (3) - cursussen

De actualiteit van Spinoza is af te lezen aan de cursussen die hier en daar worden gegeven. Ik gaf op dit weblog al informatie over Spinoza bij diverse HOVO's in Nederland. Hier verder enige voorbeelden:

[1] De Vereniging Het Spinozahuis organiseert dit jaar vier studiebijeenkomsten over Spinoza's Politiek traktaat. Elke bijeenkomst wordt geopend met een plenaire sessie waarin door een deskundige een inleiding wordt gehouden. Daarna wordt er in groepen van 8 - 10 personen gedurende ongeveer 2 uur verder gediscussieerd, o.l.v. een gespreksleider. Deze gespreksgroepen blijven steeds in dezelfde samenstelling bijeenkomen. De gespreksleiders rouleren over de verschillende groepen. De bedoeling is dat deelnemers tevoren de betreffende hoofdstukken bestuderen.

Data: 23 februari, 15 en 29 maart, 19 april [Zie verder hier]

[2] Ook wordt door de Vereniging Het Spinozahuis een zomercursus van 28 juli t/m 1 augustus 2008 georganiseerd: Spinoza: God, de mens en diens geluk

In deze cursus staan de drie oorspronkelijke thema's van Spinoza's werk centraal. De Korte Verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welstand (circa 1660) is de eerste versie van wat zou uitgroeien tot de Ethica (gereed in 1675, gepubliceerd in 1677).
Aanvankelijk dacht Spinoza met drie delen toe te kunnen. Eén over God, één over de mens en één over het menselijk geluk. Gaandeweg meende hij vijf delen nodig te hebben om zijn filosofie volledig te ontvouwen. In deze cursus worden de drie centrale onderdelen van de Ethica behandeld, en zal er regelmatig op de Korte Verhandeling worden teruggevallen.
Deze cursus zal worden gegeven in het Woodbrookershuis te Barchem

[3] Door het Woodbrookershuis, dat dit jaar 100 jaar bestaat, wordt aan het eind van de lente ook een eigen cursus georganiseerd: de actualiteit van Spinoza.

 

Lees verder...

Een poging tot uitleg

Iemand, n vd.vijver, schreef hier op Meer op zon, 20/01/2008 - 19:47.

Is dit (Ethica II,44: "Het ligt niet in de aard der rede de dingen als toevallig, wel echter ze als noodzakelijk te beschouwen.") een cruciale stelling? Doet Spinoza hier ook een uitspraak over de geest of bewustzijn? Dat die dezelfde is als genoemde causale rede en over de causale werkelijkheid als enige werkelijkheid? Dus geen andere geest en geen andere werkelijkheid dan de causale, logiese, wetmatige, voorspelbare, wetenschappelijke wereld v.h. rationalisme van Descartes, Kant, Marx en alle andere vanaf  1600 tot 2000? Zo niet, zijn er dan nog een andere geest of bewustzijn en andere werkelijkheid bij Spinoza? Deze zijn de relevante vragen die een Spinozakenner moet kunnen verhelderen en wellicht beantwoorden en wordt het pas interessant en verneem je pas wat over Spinosa's filosofie. [Spelling en interpunctie gecorrigeerd, CV]

Daarop schreef ik op woe, 23/01/2008 - 21:01.

Lees verder...