Robert Misrahi, 100 woorden over de Ethica van Spinoza

Hier een bespreking van: Robert Misrahi, 100 woorden over de Ethica van Spinoza (oorspr.: '100 mots sur l'Ethique de Spinoza'), vertaling : Frans van Zetten, uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2007 [288 blz., € 24,90 ISBN 978 90 450 0004 6]

                 

Lees verder...

Spinoza, Anne Frank en Annie M.G. Schmidt

drie iconen die een verhaal vertellen over de historie en actualiteit van Amsterdam als Wereldboekenstad, een internationale uitstraling hebben, diverse doelgroepen aanspreken en aansluiten bij het thema 'een open boek, een open geest': Spinoza, Anne Frank en Annie M.G. Schmidt.

Ze hebben alle drie in Amsterdam gewerkt en staan voor wat Amsterdam Wereldboekenstad wil uitdragen en bieden: een programma voor een zo breed mogelijk publiek, van jong tot oud, van leek tot professional

''Amsterdam is van oudsher een stad van de vrijheid van het woord. Schrijvers kwamen hier hun werk publiceren omdat dat in hun eigen land niet kon. De stad kent bovendien een traditie van vrijdenkers vanuit de geschiedenis'', aldus Lidy Klein Gunnewiek, directeur van Amsterdam Wereldboekenstad (in Het Parool)

Prinses Laurentien opende Amsterdam Wereldboekenstad 2008 op 23 april 2008 In de Westerkerk met deze woorden

Lees verder...

Nieuwe vertaling van Steven Nadler op komst: 'De ketterij van Spinoza'

   Bij uitgeverij Atlas de aankondiging van een vertaling van Steven Nadlers boek Spinoza's Heresy uit 2001. Het staat gepland voor juni 2008. Zou Nadler eindelijk met de preciese aanleiding voor Spinoza's ban komen?      

Waarom werd Baruch Spinoza (1632-1677) op vierentwintigjarige leeftijd zo onverbiddelijk uit de Amsterdamse joodse gemeenschap gebannen? Dit mysterie is het uitgangspunt van De ketterij van Spinoza. In dit filosofische vervolg op zijn hooggewaardeerde biografie van deze zeventiende-eeuwse denker betoogt Steven Nadler dat het ontkennen van de onsterfelijkheid van de ziel de voornaamste zonde van Spinoza was. Maar dat maakt het mysterie alleen maar groter: er is namelijk geen specifiek joods dogma met betrekking tot onsterfelijkheid. Om verschillende religieuze, historische en politieke redenen was het simpelweg een uiterst gevoelig onderwerp in het Amsterdam van 1650.

Nadler analyseert en becommentarieert Spinoza’s eigen visie op de eeuwigheid van de geest en de rol die de ontkenning van de eigen onsterfelijkheid speelt in zijn filosofische gedachtegoed. Hij beargumenteert dat Spinoza’s opvattingen niet alleen een voortvloeisel van zijn eigen metafysische beginselen waren, maar tevens een hoogtepunt waren van een intellectuele tendens in het joods rationalisme.

Lees verder...

Jonathan Israel, eredocter Erasmusuniversiteit 2006

Professor Jonathan I. Israel werd een eredoctoraat toegekend op 8 november 2006 tijdens de Dies Natalis viering van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit programma en met name de toen gehouden speeches zijn nog steed op de website van de universiteit te vinden.

Un Leiden Dies Natalis 2006

Lees verder...

Great Philosopher of the World

Er is op internet een PDF-document te vinden over een Spinoza-documentaire 'The Great Philosophers of the World' - Author and director Alexander Shapiro.  De Rus schrijft...

... en vergelijkt zich met Spinoza as 'Birds of a feather flock together'

"Spinoza and Shapiro are both Jews, who are outside of the faith. They are persons of radical opinions for themselves time, and not only. So-called «independent thinkers» are the untimely, unusual, individual, accidental in your life and necessary people at the same time, inasmuch as all in the world happens with necessity." (hier)

Lees daar eveneens wat hij schrijft over Theo van der Verph (Theo v.d. Werf), secretaris van Vereniging Het Spinozahuis.

Lees verder...

Hoe Spinoza van Roger Scruton werd aanbevolen

Dit boek over Spinoza van Roger Scruton in de reeks Kopstukken van uitgeverij Lemniscaat maakt deel uit van een reeks van 'vijf kopstukken' die bij de Volkskrant tesamen in een pakket à 29,95 (met 1,95 verzendkosten) te koop zijn: Plato, Spinoza, Kant, Nietzsche en Wittgenstein. 

Lees verder...

Libertas philosophandi - Spinoza als gids voor een vrije wereld

Van 23 april 2008 - 22 april 2009 is 'Amsterdam Wereldboekenstad' - een titel die voor een jaar door de UNESCO aan Amsterdam is toegekend [hier meer]  

Voor de Bibliotheca Philosophica Hermetica zal hierbij vooral Spinoza in zijn streven naar vrijheid van denken en uiten centraal staan. In samenwerking met de Ver. Het Spinozahuis worden georganiseerd, alles onder de titel: Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld:

° een Spinozadag op vrijdag 27 juni 2008 in de Westerkerk,

° een Spinoza tentoonstelling van 27 juni-26 september in de Bibliotheca Philosophica Hermetica 

° een Spinoza essaybundel
[zie hier meer]

Spinoza bij NCRV TV-Kaaskoppen & Waterlanders

Uit de geschiedenis van Nederland, verteld door Ernst Daniël Smid.
        
In Kaaskoppen & Waterlanders, TVprogramma van de NVRV, gaat Ernst Daniël Smid op zoek naar de idealen en drijfveren van mannen en vrouwen die ons land hebben gemaakt tot wat het nu is.
De serie is gebaseerd op de Canon van Nederland: een selectie van de vijftig belangrijkste personen en gebeurtenissen die de loop van de vaderlandse geschiedenis in belangrijke mate hebben bepaald.
In aflevering 9 komt Spinoza in beeld
Woensdag 16 april 2008, 19:25 uur, Nederland 2
Herhaling: wo. 23 april, 15:00 uur, Ned. 2
Lees verder...

De geest is gewillig, maar het vlees is sterk

Miriam van Reijen, 'Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk', Klement-Pelckmans (in de reeks Denkers), Kampen, 2008

Hier mijn uitvoerige bespreking van dit recente boek. Ik ben er positief over, maar plaats ook een aantal kritische kanttekeningen.

Een boek waarmee ik geworsteld heb. Een schrijfster waar ik kwaad op geweest ben, omdat ze naar mijn beleving slecht, vaak warrig en te gehaast, schrijft. Maar tenslotte heb ik toch een soort vrede met boek en schrijfster gevonden. Door de inhoud die de schrijfster beheerst en overdraagt over de inhoud van Spinoza’s leer, waarvan zij – toch - een bekwame vertolkster is. Zo begreep ik dat mijn kwaadheid weinig zin had. Mijn Pniël vond ik in het zesde hoofdstuk.

Lees verder...

The Picture of Dorian Gray - omgekeerd spinozisme

Oscar WildeOscar Wilde

Lord Henry Wotton, de verderfelijke ‘leermeester’ van Dorian Gray, de hoofdpersoon van Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray (1891)[i] lijkt sterk een leer aan te hangen en te propageren die precies het omgekeerde is van die van Spinoza.


[i] vertaald als Het portret van Dorian Gray. Ik gebruik de vertaling van Anneke Brassinga in de reeks Prisma Klassieken (1978)

Lees verder...

Spinoza op internetfora - over Spinoza's God

 

Niet alleen op de website 'Meer' van dagblad Trouw verschijnt af en toen een discussie over een stelling van Spinoza (b.v. hier).  Ik doe hier soms aan mee en heb er op dit weblog al enige malen naar verwezen.

Ook elders wordt soms flink over Spinoza gedebatteerd. De afgelopen maand tot en met gisteren werden 84 posts geplaatst over - voornamelijk -  het godsbegrip van Spinoza op het forum van het http://richarddawkins.net/

Zojuist plaatste iemand op een andere plek op dat forum, waar het gaat over "andere namen voor atheïsten" weer een commentaar op deze Spinoza-discussie...

Lees verder...