Het Spinozahuis in Rijnsburg

Tijdens de Spinoza-zomerweek  in Barchem, werd de deelnemers verteld dat het Spinozahuis zeker niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, in september a.s. zou kunnen worden heropend. De buitenzijde is opgeknapt, maar binnen moet alles nog gedaan worden. Het bestuur is in afwachting van de subsidieverlening door NWO, alvorens de aannemer de vervolgopdracht kan worden gegeven.

Intussen breng ik hier enige informatie over dit Spinozahuis bijeen.


 [foto van hier]

Zoals bekend trok Spinoza in 1660/1661 naar Rijnsburg, dat een vrijplaats was voor de collegianten, een doperse sekte waaronder hij diverse vrienden had. In de woning die chirurgijn Herman Hooman een jaar eerder had laten bouwen, betrok hij een kleine kamer, waar hij lenzen sleep voor optische instrumenten en waar hij zijn brieven en overpeinzingen met ganzenpen neerschreef.

     

Kaart van Rijnsburg Hoogheemraadschap Rijnland getekend door Floris Balthasar (1610-1615).

Later, in 1663 verhuisde hij naar Voorburg en tussen eind 1669 en begin 1671 verhuisde hij naar Den Haag, waar hij zijn Ethica voltooide. Over dit huis aan de Paviloensgracht zie hier op dit weblog.

Spinoza stierf er op 21 februari 1677.

Lees verder...

Spinoza-zomerweek over de Korte Verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welstand

In het Woodbrookershuis te Barchem organiseerde de 'Vereniging Het Spinozahuis' een Spinoza-zomerweek van 28 juli t/m 1 augustus 2008.

[Uit de aankondiging] De Korte Verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welstand (circa 1660) is de eerste versie van wat zou uitgroeien tot de Ethica (gereed in 1675, gepubliceerd in 1677). Aanvankelijk dacht Spinoza met drie delen toe te kunnen. Eén over God, één over de mens en één over het menselijk geluk. Gaandeweg besloot hij vijf delen nodig te hebben om zijn filosofie volledig te ontvouwen. In deze cursus stonden de drie centrale onderdelen van Spinoza's Ethica centraal, waarbij we regelmatig terugbladerden naar de oorspronkelijke vorm uit de Korte Verhandeling.

Samen met ruim veertig cursisten nam ik deel aan deze cursus. Ik had er zin in. Wanneer je leest en behalve werken van Spinoza zelf ook veel inleidingen e.d. over Spinoza tot je neemt, dan kun je almaar meer dingen en verbanden ontdekken. Maar een docent die je op zaken wijst en discussies met elkaar over hoe jij en anderen de beweringen begrijpen, kunnen tot veel meer inzichten leiden. Voor mij is die meerwaarde er zeker uitgekomen.
Hier een impressie van deze cursus.

                         Hoofdgebouw Woodbrookers - groter

Lees verder...

Boek over 'De Haagse Spinoza'

De gemeente Den Haag heeft de gemeente Amsterdam een kleine hak gezet. Amsterdam had eeuwenlang nagelaten 'iets te doen' met Spinoza. De Amsterdamse Spinoza Kring  verzamelde een hele reeks factoren die de moeizame relatie van Amsterdam met Spinoza moeten verklaren. [Hier]

Amsterdam is de laatste tijd echter bezig om de naam van Spinoza voor eens en voor al stevig aan de naam van Amsterdam te binden. De Amsterdamse Spinoza Kring begon er enige tijd terug mee om Baruch de Spinoza te promoten als 'Boegbeeld van Amsterdam'. De gemeente Amsterdam lijkt het streven tot oprichting van een monumentaal gedenkteken in de buurt van zijn geboorteplek bij het huidige Waterlooplein inmiddels te hebben overgenomen.

In het kader van de aanwijzing door de UNESCO van Amsterdam als wereldboekenstad, werden Anne Frank, Annie M.G. Schmidt en Baruch de Spinoza gekozen als iconen [zie hier op dit weblog]. In december 2007 werd de oprichting bekend gemaakt van het 'Spinozacentrum voor Neuroimaging'. Dit wordt dan wel een instituut bij de KNAW, maar wel met een achtergestelde lening van €1 miljoen van de gemeente Amsterdam, waarbij het convenant tussen alle betrokkenen in de burgemeesterswoning werd ondertekend. [Zie hier op dit weblog]

Maar Amsterdam heeft nog geen Spinozaboek. In de gemeentelijke uitgavereeks 'Den Haag, stad van Vrede en Recht' verscheen onlangs (25 juni 2008 volgens de website van Den Haag) een derde boek, ditmaal over de Haagse jaren van de filosoof Baruch de Spinoza. Spinoza hield zich in zijn filosofie bezig met onderwerpen die ook nu nog (of weer) volop in discussie staan: de verhouding tussen kerk en staat, burger en politiek, macht en vrijheid. Hij zag de vrijheid om te filosoferen als een voorwaarde voor een vreedzame samenleving. Maar ook - ruimer - als het doel van de politiek zag hij: de vrijheid.

Lees verder...

De tentoonstelling "Spinoza Amsterdammer" op komst

Al geruime tijd was op de website van de Amsterdamse Spinoza Kring het voornemen te lezen dat men in het kader van Amsterdam Wereldboekenstad een tentoonstelling tot stand wilde brengen in de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam over "Spinoza Amsterdammer". Maar lange tijd bleef realisatie onzeker, daar men afhankelijk was van subsidies die nog niet toegezegd waren. Pas onlangs blijken er voldoende subsidietoekenningen ontvangen te zijn, zodat te lezen is dat die tenstoonstelling doorgaat en wel
van 6 september t/m 5 november 2008

[foto van hier

Lees verder...