Spinoza in studie over 'lichaam & ziel-thematiek' genegeerd

Ik ga natuurlijk op dit weblog niet alle boeken signaleren, die geen enkele aandacht besteden aan de betekenis van Spinoza, hoewel dat bij het behandelde onderwerp wél relevant geweest zou zijn.

Vorige maand verscheen een boek, waarover ik hier mijn verbazing wel móet uitspreken dat er geen woord aan Spinoza wordt gewijd, al was het maar om toch ten minste uit te leggen, waaróm hij buiten de behandelde stof werd gehouden. Ik heb het dan over

Paul Bakker(Red.), Lichaam & ziel. Over de filosofische voorgeschiedenis van de psychologie, Boom, Meppel, nov. 2008, 200 blz. | €24.50 ISBN: 9789085066170.

Lees verder...

Ferd. Sassen over Spinoza en spinozisten

De priester en filosoof prof. dr. Ferd. Sassen (1894 - 1971) die, naar een schets van Siebe Thissen, "het wijsgerig leven het liefst beschouwde vanuit stromingen en stelsels",  en naar een andere schets van hem, vooral interesse had "in het wijsgerig gehalte van het filosofisch discours" en daarom minder over de beoefenaren van wijsbegeerte schreef, heeft aardig wat over Spinoza gepubliceerd en iets over de spinozisten. Toch is daarover in de biografische portretten op Wiki en in zijn korte biografie in het Biografisch Woordenboek van Nederland niets te vinden. Het "Kritisch Denkerslexicon" heeft - uiteraard zou je haast zeggen - niets over Sassen. Die losbladige uitgave heeft - typisch Nederlands - bijna uitsluitend aandacht voor buitenlandse denkers.*)

Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat bij Elsevier Sassens Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw verscheen, waarin twee grote paragrafen over Spinoza: in Hfst 2 Renaissance en Reformatie: § 3 Spinoza, aanhangers en bestrijders; in Hfst 4 De Negentiende Eeuw, § 7: De herleving van het Spinozisme. Dit boek is in z'n geheel gedigitaliseerd en opgenomen op DBNL.

Siebe Thissen heeft meermalen over Sassen geschreven en gaf in 1998 onder meer deze typering: "De voormalige hoogleraar Ferdinand Sassen (1894-1971) is een van de weinige filosofen die de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland - tevens de titel van zijn hoofdwerk uit 1959 - tot speerpunt van zijn intellectuele interesse maakte. In feite schreef Sassen het enige bestaande naslagwerk over Nederlandse wijsgeren en hun filosofische preoccupaties." [hier]
Wel is Thissen van mening dat Sassen het spinozisme te academisch benaderde en het te weinig als een wisselwerking tussen een academische en een niet-academische filosofische traditie zag. Hoewel hij wel zag dat het spinozisme van de 19e eeuw vooral tot doel had "een wereldbeschouwing voor den modernen mens" te construeren. [hier]
Sassen typeerde de achtereenvolgende spinozistische periodes als: de propagandistische, de wereldbeschouwelijke en het geleerd spinozisme.

Lees verder...

Hans Achterhuis' lezing tijdens Spinozadag beschikbaar

Ook de tekst van het coreferaat dat Hans Achterhuis, filosoof en emeritus hoogleraar Filosofie aan de Universiteit van Twente,  hield tijdens de Spinozadag op 23 november 2008 in Amsterdam (Paradiso;  zie hier op dit weblog) is inmiddels al enige dagen te vinden op de website van de Amsterdamse Spinoza Kring. [hier in PDF-formaat]

    

Lees verder...

Spinoza: I am not where I think myself to be

Al eerder, op 2 mei 2008, had ik een blog over het electronische muziektheaterstuk  "Spinoza: I am not where I think myself to be" van Iannis Kyriakides. Voluit: electric music theatre for voice, harpsichord, percussion, live electronics and two actors. Het kreeg z'n première en vervolguitvoeringen in 2002.

Yannis KyriakidesFoto van hier; en hier méér over de componist en hier diens eigen website.

Van de CD die van deze productie gemaakt is, getiteld The Thing Like Us, plaatste Kevin, die deze CD onlangs ontdekte, op 24 december j.l. op zijn weblog een enthousiaste bespreking [hier].

Dit is voor mij aanleiding om hier nog eens aandacht te geven aan dit bijzondere muziekstuk, dat door Kevin, ik denk terecht, als een Spinoza-opera wordt getypeerd. 

Lees verder...

W. N. A. Klever's "Spinoza's life and works"

De website van Spinoza-fan Kevin, die hiernaast onder de 'links' is opgenomen, had ik een poosje niet meer bezocht, daar hij vooral aandacht aan andere dingen begon te geven. Nu had hij onlangs weer een aantal aardige Spinoza-blogs die voor mij aanleiding worden er een en ander aan te ontlenen.

Een week geleden bood hij in PDF het hoofdstuk aan van Wim Klever 'Spinoza’s life and works' in The Cambridge Companion to Spinoza [Cambridge University Press, October 27, 1995]. Kevin typeert het als 'beeldenstormend' . Hij vermeldt er niet bij dat hijzelf deze scans heeft overgenomen van de site van de Russische Spinoza-scholar Andrey D. Maidansky van caute.net.ru. Klevers interessante tekst is dus op twee plaatsen op internet te vinden. Ik geef ze beide voor het geval er een stokt: bij Caute en bij Kevin, wiens introductie hierna volgt:

For those who have not been able to read it in the Cambridge Companion to Spinoza, Wim Klever’s iconoclastic “Spinoza’s Life and Works” is available in pdf [for a time this link did not work, now it does]. An excellent sweeping and detailed historical picture of the man. It is some 50 digital pages, but really worth reading.

Lees verder...

Joseph Semah's plastiek voor de Spinozalens

Onlangs, op 13 december, gaf dit weblog het bericht door dat kunstenaar Job Koelewijn, SKOR en W139 een project begonnen waarin Spinoza's Ethica wereldwijd wordt voorgelezen, beginnende op 14 december in Amsterdam. Op de websites van SKOR en W139 is hierover momenteel nog niets te vinden.

Uiteraard is er ruimte voor elk kunstproject. Geen kunstproject lijkt op een ander kunstproject. Maar het is wellicht toch goed om hierbij te weten hoe op ditzelfde vlak een andere kunstenaar al vele jaren bezig is: Joseph Semah.

Aan de projecten van Joseph Semah is op dit weblog al enige malen aandacht gewijd. Hierbij een herinnering hieraan met het volgende nieuwe: hier voor het eerst op internet een afbeelding van het plastiek/ de sculptuur die (samen met een bedrag van 25.000 euro) tweejaarlijks wordt uitgereikt als ´Spinozalens´. De maker ervan is beeldend kunstenaar Joseph Semah. Het betreft een sculptuur van schaapshersens in brons met een oog en oogzenuw van glas. De Spinozalens is een internationale onderscheiding, bestemd voor een internationaal vermaard denker over ethiek en samenleving. De onderscheiding werd in 1999 voor het eerst uitgereikt en staat onder auspiciën van de Stichting Internationale Spinozaprijs. Het beeld wordt op de website van de Spinozaprijs niet getoond.

 

Lees verder...

Met de Hollandse Verlichting kijken naar de economische crisis

Dit weekend had ik een korte e-mailwisseling met Wim Klever van wie ik een nieuwe tekst ter inzage had gekregen handelend over: Mandeville (1670-1733) Essayist op basis  van Spinoza’s Ethica.

Mandeville werd na het verschijnen in 1714 van wat zijn hoofdwerk zou blijken te zijn, The Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits, in de achttiende eeuw beroemd als Engelse vrijdenker. Klever toont met vele bewijsteksten aan dat Mandeville zich geheel baseerde op Spinoza. Bij Mandeville's vriend en vijand was indertijd trouwens wel degelijk bekend, welke de bron was waaraan hij zich laafde: Spinoza. Alleen was dat iets wat een 18e eeuwse schrijver wel moest verhullen, wilde hij niet maatschappelijk doodverklaard worden.

Kortom, bezoekers van dit weblog: er is weer een interessante nieuwe tekst van Klever op komst.

Ik had nog niets van Mandeville zelf gelezen, kende hem alleen uit wat je in geschiedenissen van de filosofie over hem leest. Klevers samenvatting van Mandeville’s maatschappijkritiek en met name zijn laatste paragraaf, over “De positieve rol van hebzucht, weelde- en gemakzucht, hoogmoed en afgunst,” deed mij suggereren om een actualiserende verwijzing in een slotwoord of voetnoot op te nemen naar de huidige moraliserende discussies n.a.v. wat begon als krediet- en bankencrisis en intussen een kritiek van de algemene graai- en zelfs consumptiekritiek behelst. Zouden Spinoza en Mandeville daar niet enig realistisch-wetenschappelijk licht op kunnen laten schijnen?

Klever antwoordde daarop:

Lees verder...

Spinozapremie naar 2,5 miljoen euro - ter bevordering van een derde Gouden Eeuw?

De Spinozapremie gaat omhoog van € 1,5 naar € 2,5 miljoen. OCW-topman Rooborgh maakte dit op 15 december bekend bij het afscheid van NWO-voorzitter Peter Nijkamp. Deze verhoging zou kunnen bijdragen tot realisatie van diens droom: "een derde Gouden Eeuw" van Nederlands vernuft.

Ter gelegenheid van zijn afscheid schetste Nijkamp in een essay de "Contouren van een derde Gouden Eeuw". Het is verschenen op internet bij ScienceGuide (hier) en opgenomen in het boek dat in november bij VOC-uitgevers verscheen: Ambitie onder de kaasstolp, tweegesprekken over de toekomst van Nederland. Met "denkers en doeners" als Hans Wijers, Wim van der Leegte, Joop van den Ende, Harry Hendriks, Mick Eekhout, Mirjam van Praag, Robbert Dijkgraaf en vele anderen die te midden van alle mondiale turbulentie kansen zien voor een derde Gouden Eeuw

Lasershow Spinoza op het Haagse Spuiplein (video)

Op het stadhuis- en bibliotheekcomplex aan het Spui in Den Haag worden tot 21 januari elke avond denkbeelden van de zeventiende eeuwse filosoof Baruch de Spinoza geprojecteerd. De lazershow is bedacht en wordt uitgevoerd door lichtontwerper Reier Pos, die al eerder voor de stichting Spuiplein projecties maakte. [Zie hier eerder op dit weblog]

Een videobericht van cultuur.residentie.net

Lees verder...

Spinoza's Korte Verhandeling van GOD de MENSCH en deszelvs WELSTAND... en GHJ

Wie op Poortman.kb.nl (zie vorige blog) 'via 'personen' naar Spinoza klikt, vindt bij 'werken' onder de Korte Verhandeling een link naar deze website over de KV. Dezelfde link die ook in Wikisource wordt gegeven (waarnaar in de links aan de rechterzijde wordt verwezen).
NB. aanvulling 19 november 2014: de url is gewijzigd in deze link.

Daar is te lezen Copyright © 2007 GHJ

Internet edition of hs. KB 75G15 with introduction and vocabuary and appendix with the author's other publications.

Gerrit H. JongeneelenHet wordt niet direct duidelijk wie verantwoordelijk is voor deze site, wie GHJ is. Uit de artikelen in de appendix blijkt dat het werk van Gerrit H. Jongeneelen betreft. Via google blijkt GHJ betrokken geweest bij de “Spinoza Vereniging” (sic), was hij scientific researcher Erasmus University Rotterdam, en al jarenlang raadslid voor de VVD in Amsterdams Stadsdeel Oost en Watergraafsmeer. Van opleiding deed hij 'history of linguistics'. Hij publiceerde diverse vooral taalkundige artikelen over Spinoza. Deze zijn op de genoemde website te vinden.

Lees verder...

Spinoza bij de Koninklijke Bibliotheek

Via de website van de Koninklijke Bibliotheek “Wijsbegeerte in Nederland”, krijgt men de `elektronische voortzetting van Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte` tot 2004. zie http://poortman.kb.nl/

Wie in het menu op ‘teksten’ klikt komt bij een bladzijde over Spinoza´s Korte verhandeling, `Het oudste bewaard gebleven manuscript van de Korte Verhandeling van Spinoza, in de 17e eeuw door een kopiist afgeschreven van twee oorspronkelijker versies die beide verloren zijn gegaan….´ Etc.
Onderaan die pagina twee links die niet goed werken.

Zie verder hier ook de collectiebeschrijving Spinozana van de KB.

Lees verder...

Zoals Rotterdam zijn Erasmus... wil Amsterdam zijn Spinoza

Gisteren naar de Erasmus-tentoonstelling geweest in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Op de muur tegenover het museum deze tekst.

Lees verder...

Spinoza verlicht Haagse Spuiplein

show op het Spuiplein in Den Haag waarbij teksten van Spinoza worden gebruiktDit weblog had dit nieuws een week te vroeg, zo blijkt nu. Pas vandaag maakte de gemeente Den Haag bekend dat wethouder Huffnagel van 'citymarketing' de verlichting onlangs symbolisch aanstak.

Het ANP maakte er het volgende berichtje van dat inmiddels op de website van vele nieuwsmedia is te vinden:

Op het Haagse stadhuis zijn tijdens de wintermaanden denkbeelden van de zeventiende-eeuwse filosoof Baruch Spinoza (1632-1677) te zien. Lichtontwerper Reier Pos brengt tot 21 januari het Spuiplein tot leven met laserverlichting, liet de gemeente vandaag, dinsdag, weten.

Klik voor een videobericht op cultuur.residentie.net

Lees verder...

Antiquariaat Spinoza actualiseerde webcatalogus Spinozana

Zojuist ontving ik een e-mail van Antiquariaat Spinoza dat de web-catalogus Spinozana is geactualiseerd.

Just published on our website http://www.spinozabooks.com
List 96: MODERN SPINOZANA  (No PDF)
318 in-print as well as out-of-print items (enlarged update of list 95). With a chronological list of Dutch publications.
We have no printed version of List 96 available.

Lees verder...

Vanavond laatste van een serie 'NWO-Spinozadebatten'

                      

Onder het motto ‘Ongehoorde Kennis’ debatteren Nederlandse Spinozawinnaars maandelijks in het Haagse poppodium Het Paard van Troje met het publiek over de grenzen van wat we kennen en weten. Ook aangeduid als: "Spinoza te Paard".

De NWO-Spinozadebatten worden op de derde dinsdag van de maand georganiseerd door onderzoeksorganisatie NWO, samen met Het Paard van Troje, NRC Handelsblad, Rathenau Instituut en Teleac/NOT.
Vanavond is de laatste van de reeks. [Zie hier meer info]

Deze debatten zijn achteraf bij Uitzending Gemist te bekijken; of klik om daar te komen op een onderwerp hierna. 

Dinsdag 23 september - Robbert Dijkgraaf over quantumtheorie
Dinsdag 21 oktober - Christine Mummery over stamcellen
Dinsdag 18 november - Peter Hagoort over het brein
Dinsdag 16 december - Henkjan Honing over muziek

Lees verder...

Gesteggel over bouwvergunning Spinozahuis

Zie hier het bericht van 26 november op dit weblog over het gereedkomen van de uitwendige restauratie van het Spinozahuis.

Het Spinozahuis in Rijnsburg kan nog steeds niet goed worden opgeknapt, omdat er gesteggel is met de bouwvergunning van de gemeente Katwijk.
Hierdoor kan de verbouwing voorlopig niet beginnen, ook al heeft het Spinozahuis maar liefst honderdduizend euro gekregen van minister Plasterk. Een onafhankelijke welstandscommissie die de bouwaanvragen behandelde, heeft namelijk een negatief advies aan de gemeente gegeven over de verbouwing van het huis van filosoof Spinoza.
Deze commissie wil dat de oude trap blijft zoals die is, terwijl er een nieuwe trap in de plannen staat getekend. De oude trap zou van grote monumentele waarde zijn. De gemeente Katwijk beslist morgen of ze het negatieve advies van de commissie overneemt.

Lees verder...

Ramsey Nasr speelt Spinoza in komende film van Rudolf van den Berg

De acteur en schrijver/dichter Ramsey Nasr zal de hoofdrol vertolken in een film over het leven van de filosoof Spinoza. Dat heeft regisseur Rudolf van den Berg afgelopen zondag gemeld.

De film, die komend jaar gedraaid moet worden, is volgens Van den Berg "een dramatische interpretatie van het leven van Spinoza".
De regisseur hoopt dat zijn film meer bekendheid geeft aan het leven en werk van de 17e-eeuwse filosoof. "Iedereen kent de naam Spinoza, maar eigenlijk weet niemand wat hij dacht en waar hij voor stond'', stelt hij. "Daar moet dit heldenverhaal verandering in brengen.'' De werktitel van de film is: Het waarachtig goede.

Lees verder...

Vandaag laatste bijeenkomst HOVO-cursus de 'God van Spinoza'

Vandaag was de laatste van tien bijeenkomsten van de HOVO-cursus over “De God van Spinoza” die door dr. Paul Juffermans in Roermond werd gegeven. [HOVO staat voor "Hoger Onderwijs voor Ouderen"]

Ik weet nog dat ik aanvankelijk aarzelde: wilde ik wel een cursus over de God van Spinoza en dan: wel of niet van Paul Juffermans? (Zie hier op dit weblog).

Nu, na afloop van deze cursus, kan ik zeggen: ik heb er zeer van genoten en er behoorlijk wat van opgestoken. Ik heb er bepaald geen spijt van deze cursus gevolgd te hebben.
Elke maandagmorgen stapte ik met het gevoel van ‘heb ik zin in’ in de trein naar het dienstencentrum voor ouderen 't Paradies in Roermond waar deze cursus werd gegeven. Het was met de trein (van na 09:00 uur i.v.m. de korting) net op tijd te halen.

Lees verder...

Wereldwijd voorlezingsproject Spinoza's Ethica van Job Koelewijn

Job KoelewijnKunstenaar Job Koelewijn, SKOR en W139 gaan er voor zorgen dat Spinoza's Ethica wereldwijd wordt voorgelezen, beginnende in Amsterdam.

Morgen, zondag 14 december, zal daarom de eerste Ethica - (voor) lezing rond 13:00 plaatsvinden in W139 op de warmoesstraat 139 te Amsterdam. De registratie hiervan zal samen met de registraties van verdere lezingen die over de hele wereld gaan plaatsvinden uitgangspunt vormen voor een werk dat Job Koelewijn gaat vervaardigen rondom deze gebeurtenissen.

Degene die mij tipte over dit project mailde dat de uitnodigings-mail deze foto bevatte van het Spinozabeeld van Thomas Hirschhorn aan de Oudezijds Achterburgwal uit 1999 [zie hier op dit weblog]

 

Uit die convocatie:

Lees verder...

Trouw bespreekt 'Over drie bedriegers'

Vandaag heeft Trouw een bespreking door Marinus de Baar van ’Over drie bedriegers’, het boekje, dat bij verschijning aan het eind van de 17e eeuw grote verontwaardiging wekte, en dat deze zomer opnieuw is vertaald. [Hier]

Op dit weblog had ik op 21 augustus j.l. een bespreking van dit boekje [zie hier]. Ook De Baar valt een merkwaardige opmerking van de vertaler in zijn inleiding op:

Lees verder...

Crescas biedt cursus Theologisch-politiek traktaat

Crescas is een joods educatief centrum te Amstelveen. Onder de noemer ‘Crescas Academie’ worden cursussen geboden die een wat grotere inspanning van de deelnemers vereisen.

Deelname aan cursussen uit het Crescasprogramma is overigens voorbehouden aan personen met een joodse achtergrond én hun eventuele niet-joodse partners.

Zo wordt op de vijf maandagen in maart 2009 van 08:00 - 17:00 (hoewel op een andere plek ook 23 februari, 2, 16, 23 en 30 maart 2009 worden genoemd) de cursus gegeven:

'Spinoza, Theologisch-politiek traktaat'

  uit de aankondiging:

Lees verder...

Aanstaande Spinozacursussen bij HOVO-instellingen

Bij sommige HOVO's (Hoger Onderwijs voor Ouderen) worden komend seizoen weer cursussen over Spinoza aangeboden.
Ik noteerde de volgende:

[1] Bij de Senioren Academie Groningen verzorgt dr. Jeroen Bartels een cursus van 9 hoorcolleges over:
Spinoza over vrijheid. Vrijheid in de Ethica en het Theologisch-politiek traktaat

Het geloof in de mogelijkheid van vrijheid en het bestaan van een vrije wil komt volgens Spinoza voort uit onze onwetendheid met betrekking tot de oorzaken die ons handelen bepalen. Dit geloof berust volgens hem op een illusie die we beter kunnen opgeven. Het begrip ‘vrijheid’ blijft echter toch een essentiële rol spelen zowel in de Ethica van Spinoza als in zijn Theologisch-politiek traktaat. Maar het begrip heeft dan een heel andere betekenis. Vrijheid is in de Ethica hetzelfde als innerlijke autonomie: de vrije mens is niet meer de speelbal van krachten van buiten of in zichzelf waar hij geen zeggenschap over heeft. Hij heeft geleerd ‘op eigen gezag’ te leven, doordat hij zich van de invloed van deze krachten heeft weten te bevrijden. Lees verder...

Hoe 'waarachtig' goddelijk-natuurlijk is de mens bij Spinoza?

Weer eens surfend en speurend op internet naar teksten over Spinoza kwam ik op de website van de Radboud Universiteit Nijmegen de volgende tekst tegen - zonder enige aanduiding van auteur of bij welke colleges dit gebruikt werd.

Ik neem die korte tekst hier op daar er een vraag in voorkomt die ik mijzelf ook vaak heb gesteld:  Behoort het, gezien deze verklaring, dan niet tot de menselijke natuur dat ze door affecten geleid wordt? En is het dan nog wel mogelijk een filosofie een staat en een godsdienst te ontwikkelen die in overeenstemming is met de ‘waarachtige’ menselijke natuur. Deze tegenspraak in zijn denken (tussen de ware menselijke natuur en het feitelijke gedrag van mensen) tracht Spinoza later in zijn Tractatus politicus op te lossen.

Lees verder...

Amsterdam bereidt een Spinoza Centrum voor

De Amsterdamse Spinoza Kring (ASK) en de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) gaven architect Maurice Nio opdracht voor het ontwerpen van een Spinoza Centrum, waarin gebundeld een aantal activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals studie- en educatieve programma's, een infobalie, studieboeken en tijdschriften i.v.m. Spinoza, begin van de Spinozawandeling, museale activiteiten, een permanente installatie met betrekking tot Spinoza, een auditorium voor debatten en voorstellingen en verder beperkte kantoormogelijkheden.

Tijdens de kunstmanifestatie My name is Spinoza, die in mei en juni 2009 in Amsterdam zal plaatsvinden en waarbij kunstenaars en kunstinstellingen van nationale en internationale faam betrokken zijn, hoopt men de plannen voor een Spinoza Centrum nader bekend te maken.

Zie hier enig werk van architect Maurice Nio.

Lees verder...

Spinozateksten figureren weer in lightshow Haagse Spuiplein

[Inmiddels blijkt dit bericht bijna een week te vroeg geplaatst te zijn. Het licht is niet op 10, maar op 16 december aangezet en ook door een andere wethouder. Ik laat dit blog staan en verwijs naar het blog van 16 december

Naar Haije Bouwman mij liet weten wordt het Laserprojekt van de Haagse Stichting Spuiplein uit vorige jaren herhaald.

Vanavond (10 dec.) zal wethouder Binnenstad van Den Haag, Peter Smit, de openingshandelingen verrichten.

[Foto van hier]

Denkbeelden van de filosoof Spinoza vermengd met beelden van de stad in beweging verlevendigen het Haagse Spuiplein elke avond tussen 11 december en 20 januari.
 
Lichtontwerper Reier Pos heeft in opdracht van de Stichting Spuiplein opnieuw een ontwerp gemaakt om het Spuiplein tijdens de wintermaanden op een bijzondere manier te verlichten. Met de beelden en teksten van de filosoof van het vrije denken staat het culturele karakter van het Spuiplein letterlijk en figuurlijk in de spotlights, dat geeft een bijzondere sfeer, aldus de wetehouder.

Lees verder...

Lezing van Jeroen Bartels: Spinoza over vrijheid

De tekst van de lezing die Jeroen Bartels op 23 november 2008 in Paradiso, Amsterdam, hield op de Spinozadag 2008 is hier in pdf-formaat te downloaden van de website van de Amsterdamse Spinoza Kring, de organisator van deze dag samen met Paradiso en Amsterdam Wereldboekenstad.

Aldaar ook een heel klein gehouden foto-impressie van deze dag.

Lees verder...

Informatie komende SpinozaKunstManifestatie in 2009

De site van de komende SpinozaKunstManifestatie onder de titel My Name is Spinoza is online, zij het nog met een voorlopig, tijdelijk karakter. 

Dia's met op gebouwen geprojecteerde teksten van Spinoza vliegen in razende vaart voorbij. Het is kennelijk (nog) niet de bedoeling dat deze gelezen worden. Flitsend, dat is wat er van gezegd kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de site van de ASK is méér over de bedoeling met de komende manifestatie te lezen. Daarop kom ik terug in een volgend blog (zie hier).

Lees verder...

Spelen met Spinozabeeld

Dirk Bilderbar plaatste op 3 december een filmpje op YouTube van  een soort kunstgrapje met een hondje dat vier dagen na de onthulling werd uitgehaald met het nieuwe Spinozabeeld in Amsterdam.

Lees verder...

Two New Works by Wim Klever

Kort voor Sinterklaas verscheen op de Spinozawebsite Necessarily Eternal een bericht over twee nieuwe uitgaven van Wim Klever.

Het ene, getiteld John Locke (1632-1704). Vermomde en miskende Spinozist, werd op dit weblog al aangekondigd (hier) en besproken (hier). Daarnaast verzorgde Klever een Engelse publicatie over

                      Franciscus van den Enden
                      Free Political Propositions 
               And Considerations of State (1665)

Lees verder...

Een monument voor Spinoza is niet genoeg (Carolien Gehrels)

Al eerder gaf dit weblog aandacht aan het nieuwe Spinozabeeld in Amsterdam; zie hier over de onthulling ervan. 

Vandaag kwam ik de toespraak tegen die de Amsterdamse wethouder bij de onthulling hield. Ik neem de tekst  in dit blog op.

Toespraak van wethouder Carolien Gehrels bij de onthulling van het monument voor Spinoza aan de Zwanenburgwal op maandag 24 november 2008

Lees verder...

Spinoza niet in de Canon van Amsterdam

Amsterdam heeft sinds ongeveer een week een eigen canon, samengesteld door Piet de Rooy en Emma Los. Deze eigen canon is ondergebracht in een website en een boek dat door Boom werd uitgebracht en op 28 november werd overhandigd aan de wethouder van cultuur Carolien Gehrels - de wethouder die zo'n fan van Spinoza is.  

Amsterdam in 50 vensters

Ruim 7 eeuwen aan Amsterdamse geschiedenis...

Lees verder...

Nieuw: Spinozareeks onder supervisie van Spinozawinnaars

Sinds twee weken is een korte cursus over Spinoza en zijn werk beschikbaar bij de Open Universiteit. De tekst van de cursus van prof. dr. P.M.L. (Piet) Steenbakkers, is bewerkt door drs. H. (Herman) Simissen.

Deze cursus die kan dienen als uitgangspunt voor verdere (zelf-)studie, biedt een eerste kennismaking met Spinoza. Deze oriënterende cursus maakt onderdeel uit van een nieuwe webstek, www.spinoza.ou.nl, waarop onder supervisie van Spinozawinnaars door de Open Universiteit zelfstudiecursussen beschikbaar worden gesteld.

Een samenwerking van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Open Universiteit.

Lees verder...

Spinoza in recente inleidingen in de filosofie

Enige recent verschenen of heruitgebrachte inleidingen in de geschiedenis van de filosofie zijn voor mij aanleiding na te gaan hoe Spinoza hierin behandeld wordt.

Dit jaar verscheen bij Het Spectrum de vertaling van het tweede boek van Robert Zimmer, De nieuwe schatkamer van de filosofie. Een sleutel tot 18 onsterfelijke werken. [Kort daarna werd het eerste boek in de ramsj gedaan; bij de Slegte wellicht nog verkrijgbaar].

Lees verder...

Tentoonstelling "Spinoza Amsterdammer" naar De Pintohuis

De tentoonstelling "Spinoza Amsterdammer" die eerder in de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) liep [zie hier op dit weblog], wordt van vrijdag 12 december 2008 tot eind februari 2009 gehouden in de OBA-vestiging De Pintohuis aan de St. Antoniesbreestraat 69 in Amsterdam Centrum. De toegang is gratis.
De openingstijden zijn als volgt:
- maandag 14.00 - 20.00 uur
- woensdag 14.00 - 20.00 uur
- vrijdag 14.00 - 17.00 uur
- zaterdag 11.00 - 16.00 uur
[Meer informatie bij de Amsterdamse Spinoza Kring, intiatiefnemer van de tentoonstelling] 
Zie hier voor routebeschrijving en stadsplattegrondje.
Het De Pintohuis is genoemd naar de familie de Pinto, een rijke Portugees-joodse koopmansfamilie. [foto van het Joods Historisch Museum]

Lees verder...