Afscheidscolloquium bij emeritaat Prof. Herman De Dijn

 Colloquium Spinoza and Hume on Religion

Naar aanleiding van het emeritaat van professor Herman De Dijn wordt op donderdag 16 oktober en vrijdag 17 oktober 2008 een colloquium georganiseerd, met als centraal thema: Spinoza and Hume on Religion.

Spinoza and Hume on Religion

 Gedurende de acade-mische loopbaan van Herman De Dijn speelden twee filosofen de hoofdrol in zijn onderwijs en onderzoek: Baruch Spinoza en David Hume.

Vanuit zijn interesse voor het fenomeen van de moderniteit, ging De Dijn zich ook verdiepen in centrale facetten van de postmoderne cultuur, o. m. in de betekenis en de rol van religie in de hedendaagse, seculiere samenleving.

Het doel van dit colloquium is enkele academici die Spinoza en Hume bestuderen, waaronder oudstudenten van De Dijn, de mogelijkheid te bieden om de visie van beide auteurs op religie opnieuw te bekijken en de relevantie ervan na te gaan voor ons huidige verstaan van dat fenomeen.
De lezingen zijn gratis bij te wonen, maar om organisatorische redenen dient men in te schrijven vóór 1 oktober 2008.
Er is deze aparte website voor geopend, waarop men zich ook kan inschrijven [hiervan deze informatie overgenomen].

Programma
Donderdag 16 Oktober
chairmen: Martin Stone and Arnold Burms, Institute of Philosophy
 • 10.00 introduction by Antoon Vandevelde, dean of the Institute of Philosophy
 • 10.10 Peter Kail: Religion, Projection and Anthropomorphism
 • 11.10 coffee break
 • 11.30 Patricia De Martelaere: Hume, the Dao and De Dijn
 • 12.30 lunch break
 • 2.00 Willem Lemmens: Hume on Religion and Morality
 • 3.00 coffee break
 • 3.20 John Cottingham: Atheists without knowing it? Hume’s critique of religious mysticism
 • 4.20 Wiep van Bunge: Spinoza on Religious Truths
Vrijdag 17 Oktober
chairmen: Martin Stone and Arnold Burms, Institute of Philosophy
 • 10.00 J. Thomas Cook: Libertas philosophandi and freedom of mind: Freedom of (and freedom from) religion in Spinoza’s TTP
 • 11.00 coffee break
 • 11.20 Paul Juffermans: Imagination and Reason in the Theological Political Treatise of Spinoza
 • 12.20 lunch break
 • 2.00 Arnold Burms: Spinoza and Santayana
 • 3.00 closing remarks by Herman De Dijn
Venue: Kardinaal Mercierzaal (lokaal 01.01), Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Kardinaal Mercierplein 2, 3000 Leuven.
***

Aansluitend vindt de emeritaatsviering van professor Herman De Dijn plaats in de Promotiezaal van de Universiteitshal.
5.00 Valedictory lecture by prof. Herman De Dijn (in Dutch), followed by a reception.
Venue: Promotion Hall of the University, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

      
[Van hier]