Amsterdam bereidt een Spinoza Centrum voor

De Amsterdamse Spinoza Kring (ASK) en de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) gaven architect Maurice Nio opdracht voor het ontwerpen van een Spinoza Centrum, waarin gebundeld een aantal activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals studie- en educatieve programma's, een infobalie, studieboeken en tijdschriften i.v.m. Spinoza, begin van de Spinozawandeling, museale activiteiten, een permanente installatie met betrekking tot Spinoza, een auditorium voor debatten en voorstellingen en verder beperkte kantoormogelijkheden.

Tijdens de kunstmanifestatie My name is Spinoza, die in mei en juni 2009 in Amsterdam zal plaatsvinden en waarbij kunstenaars en kunstinstellingen van nationale en internationale faam betrokken zijn, hoopt men de plannen voor een Spinoza Centrum nader bekend te maken.

Zie hier enig werk van architect Maurice Nio.

Er bestaat sinds december 2007 een Spinozacentrum voor Neuroimaging [zie hier bij de KNAW en hier op dit weblog]. 

Daarnaast is dus een meer écht aan Spinoza gewijd Centrum in voorbereiding.

Dit is een vervolgstap die werd gezet om tot een Spinoza Monument in Amsterdam te komen. Inmiddels stáát er - via een ander initiatief - een Spinoza Monument, maar dat is de ASK niet genoeg... Zie hier in welke richting de gedachten van de ASK gaan.

Op de ASK-website is verder te lezen: "Met de selectie van die kunstenaars en vervolgens de uitnodigingen voor gesprekken met die kunstenaars is nogal wat tijd gemoeid geweest. In juni 2007 spraken we met vier kunstenaars: een uit Zwitserland en drie uit Nederland. Zowel SKOR als de Amsterdamse Spinoza Kring hadden daarna hun voorkeuren en die bleken allerminst met elkaar te sporen. SKOR gaf de voorkeur aan de Zwitserse kunstenaar, die trouwens een aantal jaren geleden al een tijdelijk monument voor Spinoza in Amsterdam had gemaakt. Zijn werkwijze was met name op die tijdelijkheid gericht en dat was iets waarin de Amsterdamse Spinoza Kring zich juist niet kon vinden. Lange discussies binnen de projectgroep volgden, die ons echter niet verder brachten. Toen kwam SKOR met het idee een drietal kunstinstellingen in Amsterdam bij de zaak te betrekken en te kijken wat die voor ideeën voor een Spinozamonument en een geschikte kunstenaar zouden bedenken. (van hier)

Het is duidelijk dat het om de Zwitserse Thomas Hirschhorn gaat in wie de ASK zich niet kon vinden. Deze kunstenaar zal volgend jaar prominent aanwezig zijn bij het Bijlmer Spinoza Festival - zie hier.

Zie hier op dit weblog eerder over het Spinoza Monument en meer werk van Thomas Hirschhorn. En verder recent hier op dit weblog over waarom de dia's van Hirschhorn niet fatsoenlijk getoond en toegelicht werden tijdens de eerste Spinozadag op 23 november 2008 in Paradiso (waarvan een verslag hier op dit weblog).

       Spinoza monument 4 by 24oranges.nl.
Spinoza Monument van Nicolas Dings op de Zwanenburgerwal in Amsterdam. Foto Branko Collin op Flickr.com