Anne Conway (1631-1679) zou ze Spinoza's werk hebben gelezen?

Naast Elisabeth van de Palz  (bekend van haar correspondentie met Descartes) was er nog deze Engelse filosofe uit Spinoza’s tijd. Zij heeft nog van Spinoza gehoord, zo blijkt uit het werk dat zij op het eind van haar leven schreef, maar dat pas enige jaren na haar dood in 1690 anoniem gepubliceerd werd onder de titel Principia philosophiae antiquissimae et recentissimae. [books.google]

Op het titelblad wordt naast het Cartesianisme (dat ze het dualisme verweet), het Hobbesianisme en het Spinozisme genoemd, welke laatste twee ze het pantheïstisch materialistisme verweet.

    

Zij verdedigde een Platonisme en oefende dan ook invloed uit op de Cambridge Platonists. Ze stond een monisme voor, waarin alles wat in de wereld bestaat een modus is van één spirituele substantie die op zich weer uit God voortkomt. De uit God voortvloeiende substantie die ze zich daarin voorstelt is samengesteld uit een oneindig aantal hiërarchisch geordende geesten die zij 'monaden' noemt. Materie is gestolde geest. Leibniz kwam met haar leer in contact via de Vlaamse alchemist Franciscus Mercurius van Helmont.

Het is maar een klein stukje tekst waarin Spinoza genoemd wordt:  

 

3. Secondly, as for Hobbesianism, it is even more contrary to my philosophy than Cartesianism. For Descartes recognized that God is clearly an immaterial and incorporeal spirit, whereas Hobbes claims that God is material and corporeal, indeed, that he is nothing but matter and body. Thus he confounds God and creatures in their essences and denies that there is an essential difference between them. These and many other things are and have been called the worst consequences of the philosophy of Hobbes, to which one may add that of Spinoza. For he confounds God and creatures and makes one being of both, all of that is diametrically opposed to our philosophy. [vertaling in Jonathan Bennett’s Earlymoderntexts]

Vervolgens behandelt ze hierna alleen Hobbes en komt Spinoza niet meer voor. Het kan dus zijn dat ze alleen maar van Spinoza gehoord heeft en feitelijk geen werk van hem in handen heeft gehad, i.t.t. werk van Hobbes.

_______________

plato.stanford.edu/entries/conway/ 

Andrea Borghini over Anne Conway

In het volgende boek komt Spinoza slechts één keer voor en ligt het accent op Hobbes:
Carol Wayne White, The Legacy of Anne Conway (1631-1679). Reverberations from a Mystical Naturalism.
Sunny Press, 2012 – books.google
Chapter 1, Anne Conway and Her Contemporaries [PDF]

 

In  dit boek komt Spinoza iets vaker voor, maar als je die passages bekijkt, wordt er niet meer ontleend uit Conway’s werk:

Christian Hengstermann & Ulrike Weichert (Hrsg.), Anne Conways "Principia Philosophiae": Materialismuskritik und Alleinheits-Spekulation im neuzeitlichen England. LIT Verlag Münster, 2012 – books.google

Cf. website Project Vox, gewijd aan:  Cavendish (1623 – 1673) - Conway (1631 – 1679) -  Du Châtelet (1706 – 1749) - Masham (1659 – 1708) 

 

      
        Anne Conway op 17-jarige leeftijd geschilderd door Angelika Kauffman