Antonio Negri over het boek Job (en Spinoza)

Naar aanleiding van mijn blog van zaterdag 13 oktober “Spinoza over het boek Job – voor velen het moeilijkste Bijbelboek,” ontving ik van iemand interessante informatie over een boek over Job van de hand van Antonio Negri. Negri schreef deels in de gevangenis, in 1982/1983 voortgezet tijdens z’n ballingschap in Frankrijk, een boek over Job, gepubliceerd in 1988, Il lavoro di Giobbe. Il famoso testo biblico come parabola del lavoro umano, later uitgebracht in Franse vertaling, Job, la force de l'esclave [Bayard, Parijs, 2002]. In het voorwoord schrijft Negri dat hij in de gevangenis het boek Job las, en thema's als macht, bevrijding, het pessimisme bestudeerde, en dat verhelderde met het gedachtegoed van Spinoza. Hij schrijft verder in de inleiding over Job: “Spinoza is mijn andere belangrijke gevangenis-lectuur geweest. Want Spinoza begint daar waar Job eindigt: hij begint met god te zien, dat wil zeggen daar waar de weg van Job eindigt.” Over Spinoza verscheen Negri’s L'animalia selvaggia [Milan, Feltrinelli, 1981], L'Anomalie sauvage, Puissance et pouvoir chez Spinoza [1983] en daarna dus zijn boek over Job.

Dat boek over Job begint met de vraag naar de actualiteit van Job en hij haalt de Italiaanse vertaler van het boek Job aan, Guido Ceronetti, die in het nawoord van zijn vertaling Job in verband brengt met Spinoza, en schrijft: “Spinoza dacht dat Job even ver afstond van de metafysica (d.w.z. van het moderne rationalisme) als Ariosto er van afstond.” Negri zelf vervolgt dan: “Maar dat is niet waar. Het is waar dat Job ver van Spinoza afstaat en dat hij een barbarentaal spreekt.” (Hij verwijst naar een uitspraak van Spinoza over Job in de TTP, hoofdstuk 2, een zin van Spinoza over Aben Hezra.
Mijn informant schrijft verder: “Het eerste hoofdstuk (6 pag.) van het boek gaat verder over de al of niet overeenkomst tussen Job en Spinoza, maar het voert mij nu te ver dat te gaan vertalen. Het is niet gemakkelijk leesbaar, en ik heb het druk. Ik weet niet of dit boek in een andere taal is vertaald.”

En dan gaat deze blogger uiteraard even op zoek en vond snel dat in november 2009 bij Duke University Press Books de vertaling door Matteo Mandarini uitkwam: The Labor of Job: The Biblical Text as a Parable of Human Labor. Books.google laat er in bladeren en zoeken.

Cover: Georges de la Tour (1593-1652) olie op doek, getiteld 'de gevange' maar vaker aangeduid met: 'Job bespot door zijn vrouw.' [Musée Departemental des osges, Épinal, Frankrijk]

De uitgever: In The Labor of Job, the renowned Marxist political philosopher Antonio Negri develops an unorthodox interpretation of the Old Testament book of Job, a canonical text of Judeo-Christian thought. In the biblical narrative, the pious Job is made to suffer for no apparent reason. The story revolves around his quest to understand why he must bear, and why God would allow, such misery. Conventional readings explain the tale as an affirmation of divine transcendence. When God finally speaks to Job, it is to assert his sovereignty and establish that it is not Job’s place to question what God allows. In Negri’s materialist reading, Job does not recognize God’s transcendence. He denies it, and in so doing becomes a co-creator of himself and the world.

The Labor of Job was first published in Italy in 1990. Negri began writing it in the early 1980s, while he was a political prisoner in Italy, and it was the first book he completed during his exile in France (1983–97). As he writes in the preface, understanding suffering was for him in the early 1980s “an essential element of resistance. . . . It was the problem of liberation, in prison and in exile, from within the absoluteness of Power.” Negri presents a Marxist interpretation of Job’s story. He describes it as a parable of human labor, one that illustrates the impossibility of systems of measure, whether of divine justice (in Job’s case) or the value of labor (in the case of late-twentieth-century Marxism). In the foreword, Michael Hardt elaborates on this interpretation. In his commentary, Roland Boer considers Negri’s reading of the book of Job in relation to the Bible and biblical exegesis. The Labor of Job provides an intriguing and accessible entry into the thought of one of today’s most important political philosophers.

"Antonio Negri takes the ideas he developed in reading Spinoza, the Jewish heretic, and brings them to bear on one of the most crucial texts of orthodox Christianity to show how much unrealized potential for radical change persists even within those theoretical formations that seem the most monolithic and reactionary. Negri's approach prefigures efforts by philosophers such as Slavoj Zizek, Alain Badiou, and Giorgio Agamben to re-read the history of Christian thought against the grain. It also connects to and explicates the language of Christian asceticism that informs Empire." [Timothy S. Murphy, coeditor of The Philosophy of Antonio Negri and editor and translator of Antonio Negri's Subversive Spinoza]

"Job regards God, according to Negri, not as judge or father or even as the source of discipline and mediation, but merely as antagonist, the locus of an empty, unjust command. There is no more question of measure--equating sins and punishment or virtues and rewards--that could support a conception of divine justice. But Job is not powerless. . . . According to Negri's reading he stands before God angry, indignant, unrepentant, and rebellious." [from the foreword by Michael Hardt, co-author, with Antonio Negri, of Empire and Multitude]

                                                  * * *

Van Norman C. Habel verscheen op 17 juli 2010 een review op bookreviews.org. Gaat wat meer in op het marxistische, materialistische aspect van Negri’s Job-exegese. [PDF]

Van James Harding verscheen een ‘brief review’ (van toch 4 A-4tjes) in The Bible and Critical Theory, Vol 8, No 1 (2012) “[notwithstanding] his rather idiosyncratic and, it must be said, often tiresomely obfuscatory study [vaak ergerlijk verwarrende studie]…Negri has produced a book that is not only of ethical, philosophical, and political significance, but perhaps also of theological value.” [PDF]

                                                  * * *

Aanvulling 17 oktober 2012

Marcel Leduc mailde mij: “Ik heb vandaag naar je blog gekeken en zag dat het over Antonio Negri ging en Spinoza. Jaren geleden heb ik een boekje van Negri gekocht, namelijk Abécédaire biopolitque. Het is een eenvoudig overzicht van de man en zijn leven aan de hand van de letters van het alfabet. Er staat iets in over Job, ik stuur je die pagina's in bijlage door.”
Het was een klein tekstje over twee pagina’s uit dit boekje:

Antonio Negri, Du retour: Abécédaire biopolitique [Calman-Levy, 2002]

 

Voor ik er iets voor dit blog mee ging doen, ging even verder kijken en zag dat het in het Engels vertaald is en dat het betreffende stukje bij books.google is te raadplegen - maakt het mij makkelijker. Je krijgt er 13 hits op Spinoza...

VoorkantAntonio Negri, Negri on Negri: in conversation with Anne Dufourmentelle  [Routledge, 2003]

En het is ook in het Nederlands vertaald:

Antonio Negri, Terugkeer—Een biopolitiek ABC, gesprekken met Anne Dufourmantelle, [Van Gennep, 2003. Vertaling van Negri on Negri: In Conversation with Anne Dufourmentelle]

               

 

 

Reacties

Meld even dat het blog n.a.v. een ontvangen e-mail is aangevuld.