A.s. donderdag: presentatie Spinoza Kring Limburg en Ethica-boek van Herman Berger

Donderdagavond 26 januari 2012 om 19:30 uur vindt in Boekhandel de Tribune te Maastricht de presentatie plaats van de SPINOZA KRING LIMBURG en tevens van het boek van Herman Berger, De Ethica van Spinoza. Een handreiking [Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2011].
De auteur,
emeritus hoogleraar Herman Berger, zal daarbij een korte lezing geven en vervolgens vragen beantwoorden. Toegang: gratis.

Elke belangstellende is van harte uitgenodigd. Klik op onderstaande afbeelding voor de volledige tekst van de uitnodiging.

             

Eind 2011 werd de SPINOZA KRING LIMBURG opgericht met het doel om de kennis van het gedachtegoed en de wijsbegeerte van Benedictus de Spinoza in Limburg in bredere kring bekend te maken en te verdiepen (zie dit blog). De komende bijeenkomst in De Tribune in Maastricht - een lezing en boekpresentatie door emeritus hoogleraar dr. Herman Berger - is de eerste activiteit.

                                                * * *

Het laatste nummer van het (digitale) tijdschrift Civis Mundi -tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur, waarvan prof. dr. Wim Couwenberg hoofdredacteur is - bevat een recensie van Herman Berger's boek, De Ethica van Spinoza. Een handreiking.

Deze positieve recensie draagt de titel "Nieuw commentaar op de Ethica van Spinoza" en is van de hand van Wim Kever. [cf hier of PDF]

* * *

Zie eerdere blogs over dit boek van Herman Berger, De Ethica van Spinoza. Een handreiking [Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2011, 191 blz.]:

29 aug. 2011 Nieuw Nederlands boek over de Ethica te signaleren. Eerste aankondiging met aldaar tevens meer informatie over eerdere boeken van de auteur

5 oktober 2011: Nederland is een behoorlijke inleiding op de Ethica rijker. De bespreking door deze weblogger.

6 oktober 2011: Spinoza’s verkeerd begrepen "consequente immanentisme." Kritische discussie van weblogger over onderwerp uit het boek.