August Friedrich Gfrörer (1803 – 1861) Benedicti de Spinoza Opera Philosophica Omnia

Nu ik blogs over Paulus (hier) en Bruder (hier) bracht en van plan ben er een te brengen over Van Vloten & Land, die allen een editie van Spinoza’s verzamelde werken brachten, moet ik tussendoor ook even aandacht besteden aan deze Gfrörer, die ook zo’n uitgave verzorgde, hoewel die minder gewaardeerd werd, waardoor je er ook minder over hoort.

Gfrörer studeerde evangelische theologie in Tübingen en werd in 1829 stadsarchivaris in Stuttgart. In 1845 werd hij gekozen tot corresponderend lid van de Beierse Akademie van wetenschappen. In 1846 werd hij gewoon hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Freiburg. Van 20 mei 1848 tot 30 mei 1849 had hij als afgevaardigde voor Ehingen zitting in de Frankfurter Nationalversammlung. In 1853 bekeerde hij zich tot het katholicisme.

Sommige van zijn meer  politieke werken bracht hij uit onder het pseudoniem Ernst Freymund. Zo redigeerde hij bijvoorbeeld enige delen van: Die Geschichte unserer Tage. Das Jahr 1830. (Band 1) Heft 1-4, 542s -Heft No. 1. Frankreich in den letzten Tagen des Juli 1830 mit besonderer Rücksicht auf Paris. (144s), Außerordentliches Heft No. 2. Die Revolution in Belgien im Jahre 1 von Ernst Freymund von Schweizerbart, Stuttgart 1831. Vanaf de jaargang 1833 verzorgde J. Mährlen deze uitgave. [cf hier]

Van hem verscheen een editie van Flavius Josephus: Geschichte des jüdischen Krieges oder vom Untergang des jüdischen Volkes seiner Hauptstadt Jerusalem. Aus d. Griech. für Leser aller Stände neu übersetzt. Durchges. u. hrsg. von A. Fr. Gfrörer. Mit geograph. u. histor. Erl. von Wilhelm Hoffmann, Stuttgart; Leipzig: Rieger 1836.

Gfrörer had zich voorgenomen een reeks met filosofen als Bacon, Descartes, Spinoza, Locke, Hume en Leibniz uit te geven onder de ambitieuze titel: 'Corpus philosophorum optimae notae, qui ab restauratione litterarum ad Kantium usque floruerunt'. Behalve wat betreft de uitgave van de Spinoza Opera in 1830 waarover hierna, kwam het later alleen nog van het uitgeven van teksten van Giordano Bruno in 1834-1835 (incompleet) [hier].
 
 

Net als Paulus bracht hij alle Spinozateksten in één uitgave, van de Principia philosophiae, Tractatus theologico-politicus en de Opera posthuma, voorafgegaan door Ad Vitam Spinozae ('n Franse vertaling van Colerus, aangevuld met opmerkingen van Lucas en Boullainvilliers): Benedicti de Spinoza Opera Philosophica Omnia [Stuttgardiae: Mezleri, 1830].

Het deel met de PPC, Ad Vitam Spinozae  De TTP en de Marginalia bij de TTP en de brieven: books.google  - Bayerische StaatsBibliothek

Gfrörer stelde in het voorwoord van de Benedicti de Spinoza Opera philosophica omnia, dat hij grote moeite gedaan had om een correcte tekst te leveren. Er werden fouten in Paulus’ tekst verbeterd, maar er bleven er ook staan. Diens compacte uitgave omvatte slechts 660 bladzijden, waar Paulus er tweemaal zoveel nodig had gehad. Buiten Duitsland werd het verzamelde werk nauwelijks afgezet.

Piet Steenbakkers over dit werk: “This is basically a corrected reprint of Paulus's edition and it suffers from the same weaknesses as its precursor. It seems that A.F. Gfrörer's edition only had a limited circulation. It was hardly noticed outside Germany."

De uitgave is gebruikt.
C.B. SPRUIJT, die in De Gids van nov. 1874 onder de titel "Een anachronisme" een uitgebreide kritische bespreking aan Van Vloten's Benedictus de Spinoza wijdde, dl 1, dl 2, had in het 2e wel 32 verwijzingen naar Gfrörer.

_______________

De geciteerde passage van Piet Steenbakkers is te vinden in:

“The text of Spinoza's Tractatus Theologico-Politicus,” in: Yitzhak Y. Melamed, Michael A. Rosenthal (Eds.), Spinoza's 'Theological-Political Treatise': A Critical Guide. (2010

The cambridge companion to SPINOZA’S ETHICS, 2009, p. 40

Overzicht werken van Gfrörer hier.

de.wikipedia en en.wikipedia (hebben niets over zijn Spinoza-werk)

Reacties

Bruder zegt van deze uitgave dat zij nogal prijzig is en bovendien 'stikt van de fouten' (waarvan hij er een heleboel opsomt).