Benedictus de Spinoza is de naam

Het is op dit blog al vaker gegaan over welke naam Spinoza zelf hanteerde. Zo was er het blog van 13 juni 2013: "Spiñoza was eigenlijk de naam… we noemen hem Spinoza", waarin ik een artikel over de juiste naamgeving van Gebhardt overnam. Hem ging het alleen over de correcte achternaam; de voornaam liet hij aan ieders eigen voorkeur over. Ik vind dat merkwaardig en respectloos naar de betreffende persoon. Ik vind dat je de naam hoort te gebruiken, waaraan die persoon zelf de voorkeur gaf of geeft.

Bekend is dat Spinoza na het overlijden van zijn vader in 1654, diens zaak voortzette samen met zijn jongere broer onder de naam  "Bento y Gabriël Despinoza”. Dit kon slechts duren tot de ban daar een einde aan maakte. Zo weten we in ieder geval dat hij zich voor de herem of ban Bento noemde.

Van na die tijd is een belangrijk feit dat hij op de titelpagina van z'n eerste boek dat in 1663 verscheen, de PPC, Renati Des Cartes principiorum philosophiae Pars I, & II, More Geometrico demonstrata, liet plaatsen dat het geschreven was (door) 

per Benedictum de Spinoza Amstelodamensem.

Nog sterker acht ik de wijze waarop hij zijn brieven ondertekende. Nu zijn door de redacteuren van de Opera Posthuma de meer persoonlijke dingen weggelaten - zo ook bij de meeste brieven de slotformules en ondertekening. Maar een aantal van Spinoza's brieven zijn in handschrift overgeleverd. De meeste ondertekende hij met B. de Spinoza. Zie hier het overzichtje uit dat stuk van Gebhardt:

1. Juni 1662 Benedictus Spiñoza (Brief an Oldenburg).— 2. und 3. 3. August 1663 B. d' Spinoza und B. de Spinoza (Brief an Meyer). — 4. 13. März 1665 B. de Spinoza (Brief an Blyenbergh). — 5. 3. Juni 1665 B. de Spinoza (Brief an Blyenbergh). — 6. 20. November 1665 B. de Spinoza (Brief an Oldenburg).— 7.21. October 1671 B. despinoza (Document des Notars Ennis). — 8. 9. November 1671 B. despinoza (Brief an Leibniz).— 9. 14. December 1673 Benedictus despinoza (Brief an Graevius). — 10. Juli 1675 B. de Spinoza (Brief an Velthuysen). — 11. 18. November 1675 B despinoza (Brief an Schuller).

Zie hier de ondertekening van de brief van 14-12-1673 aan Graevius  

     /

Aan dat rijtje kon later toegevoegd worden de brief aan Meijer van 26 juli 1663 met deze ondertekening:

Zo is de vorm van de handtekening onder meerdere brieven, o.a. die aan Leibniz van 9 november 1671

ER BESTAAT GEEN ENKELE BRIEF WAARIN HIJ ONDERTEKENDE MET BARUCH - wel twee brieven die hij ondertekende met Benedictus.

Dus moeten we hem geen Baruch noemen, terwijl hij toch met die naam het meest wordt aangeduid (zo liet ik onlangs nog in een blog weten over tumblr). Die verkeerde naam krijgen we er op internet niet meer uit. Maar ik vind dat Spinoza scholars daar niet aan mee moeten doen: zij dienen het te hebben over Benedictus de Spinoza. 

Ook Yitzhak Y. Melamed deed ooit het pleidooi om te stoppen met Spinoza Baruch te noemen en om hem met Benedict aan te duiden. Maar zelf kreeg hij dat er bij Oxford Bibliographies niet door en verzorgde hij een bibliografie van inleidende werken op: Baruch Spinoza. [Cf. blog]

Eigenlijk zouden cover en titelpagina van de inleiding op Spinoza van Wolfgang Bartuschat nog eens herzien moeten worden: