Benjamin de Casseres (1873 - 1945) zag zich van de koude kant met Spinoza verwant

In Philadelphia in een joods gezin van sefardische afkomst geboren Amerikaanse journalist en schrijver, die werkte voor vele dagbladen en magazines: columns, essays en commentaren – ook fictie, poëzie en kritische reviews.
Het onuitgegeven duizend pagina’s tellende manuscript van zijn autobiografie, Fantasia Impromptu, verblijft in de archieven van de New York Public Library.

Rond de eeuwwisseling trok hij naar New York waar hij voor tientallen kranten en tijdschriften schreef. En hij publiceerde vele boeken, wel 22, waaronder

Spinoza: Liberator of God and Man (1632-1932) [E. W. Sweetland, 1932 - 145 pagina's] en in The Smart Set van juni 1922 verscheen een schets van hem met de titel Sub Specie Eternitatus (sic). Niets van al zijn werk wordt nog herdrukt. Hij lijkt volkomen vergeten. Hoewel, tegenwoordig worden allerlei oude rechtenvrije werken weer heruitgegeven en zo bracht Kessinger Publishing 1 mrt. 2007 Spinoza: Liberator of God and Man 1632-1932 weer op de markt.

 

Hij was getrouwd met de schrijfster Adele “Bio” Terrill.

 

De familienaam stamt van Cáceres, de vroegere hoofdstad van de gelijknamige Spaanse provincie. Benjamin de Cassares mocht graag erover speculeren dat hij een aangetrouwde familierelatie met zijn held Spinoza had, namelijk via Samuel De Casseres, die trouwde met Spinoza’s jongste zus Miriam en later met Rebecca, rabbijn en schrijver werd en de grafrede hield voor zijn leraar de rabbijn Saul Levi Mortera die betrokken was bij de herem van Spinoza.

Goed beschouwd bleef er slechts één ding van Benjamin de Casseres bewaard, één gedicht, Moth-Terror, dat eerst werd opgenomen in het door zijn collega Jessie Rittenhouse geredigeerde Second Book of Modern Verse (1919). De biografische noot daarbij laat lezen: “... he is poet, essayist, critic, and satirist. As a poet his best-known work is in The Shadow-Eater, 1915.” Daarna is het via onnoemelijk veel andere anthologieën na de Tweede Wereldoorlog verbreid. Ik neem het hieronder op.

Maar het is niet helemaal het enige. Soms wordt hij door iemand ontdekt en zo zette zo´n ontdekker zijn essay “The Fortean Fantasy,” op internet. Hier dat gedicht

Moth-Terror

I have killed the moth flying around my night-light;

wingless and dead it lies upon the floor.

(O who will kill the great Time-Moth that eats holes in my soul

and that burrows in and through my secretest veils!)

My will against its will, and no more will it fly at my night-light

or be hidden behind the curtains that swing in the winds.

(But O who will shatter the Change-Moth that leaves me in rags —

tattered old tapestries that swing in the winds that blow out of Chaos!)

Night-Moth, Change-Moth, Time-Moth, eaters of dreams and of me!

 

Benjamin De Casseres

_______________

Info van hier, hier, en wiki, en hier

Foto van Benjamin De Casseres met zijn vrouw Adele “Bio” Terrill uit zijn boek Love Letters of a Living Poet (1931) van hier

Zie hier een overzicht Spinoza in het werk van Benjamin De Casseres in Wayne I. Boucher, Spinoza in English: A Bibliography from the Seventeenth Century to the Present. Continuum International Publishing Group, 1999