BentoSpino

 

Eerder schreef ik al een blog over het Vermarkten van Spinoza: “Spinoza was een poosje in zaken. Tegenwoordig worden soms zaken gedaan met Spinoza.” Heden kwam ik BentoSpino tegen.

BentoSpino is een onafhankelijke adviesorganisatie die - naar eigen zeggen - is gespecialiseerd in strategisch advies, interim-management en managementtrainingen en zich daarbij richt op de publieke sector.

Onder 'publicaties' kom je artikelen tegen als "Versterking van de democratie door inzet van belangendragers" (Rob van Doorn); "De waarde van een beetje wanorde" (Rob de Wilde); "Burgerparticipatie hoeft geen ramp te zijn" (Fred Dekkers).

Wat de naam betreft kon men niet goed kiezen en loste dat zo op:

"BentoSpino is niet zomaar een naam. Het is een naam met een diepere betekenis die verwijst naar ons streven om over de horizon heen te kijken en adviezen te ontwikkelen die prikkelen. Vandaar dat wij hebben gekozen voor een naam die gebaseerd is op de wijsgeer Benedictus Spinoza en de planten Koeberlinia Spinosa en Prunus Spinosa.

Benedictus de Spinoza (1632 - 1677) is de bekendste wijsgeer van Nederlandse bodem. Hij is geboren uit gevluchte Joods-Portugese ouders die in Amsterdam een nieuw bestaan opbouwden en hun zoon Bento noemden, de Portugese vertaling van zijn Joodse voornaam Baruch.

Spinoza wordt beschouwd als de eerste verdediger van de vrijheid van meningsuiting, van de vrijheid van godsdienst en geloof, de drukpers en van het onderwijs. Ook was hij een groot staatkundig denker, die zichzelf een democraat noemde en openlijke voorkeur had voor de democratische staatsvorm. Hij was een filosoof die met zijn vragen en antwoorden verder keek dan de horizon, die prikkelde en daarmee anderen aan het denken zette.

De planten Koeberlinia Spinosa en Prunus Spinosa hebben de soortnaam Spinosa, dat prikkelig betekent. De Amerikaanse naam van Koeberlinia Spinosa is ‘Allthorn', dat ‘een-en-al-doorn' betekent."

Van BentoSpino

-------------------------------

Ik noteer hier dat in Limburg een Spinoza-IT zich aanbiedt, een onderdeel van Eyetractive.nl of .com met slechts één webpagina; wat toch merkwaardig lijkt voor een IT-bedrijf. Volstrekt onduidelijk waarom de naam Spinoza werd gebruikt.

Aanvulling 24 jan 2010

Sinds 7 april 2009 is http://www.spinoza-it.nl/ in de lucht. Er is zelfs een menu 'Spinoza', maar uit hetgeen onder het submenu 'werk' vermeld staat, kun je je afvragen of er iets van begrepen is.
Verder lijkt er weinig op de site te gebeuren.