Bibliografie: Spinoza in Mexico - 1952-2016

Alfredo Lucero Montaño uit Tijuana in Mexico heeft, zoals ik vroeger al meermalen meldde, een website, waarop hij regelmatig in het Spaans vertaalde teksten uit de secundaire Spinozaliteratuur brengt: Spinozianas. Hij informeerde mij en zag graag dat ik in dit Spinoza-blog zou melden, dat hij een bibliografie samenstelde, “Spinoza en Mexico. 1952-2016.” Deze werd op twee plaatsen op internet gebracht:

• Reflexiones marginales, no. 35, october-november 2016 [Cf.]

• Op zijn blog "Spinozianas” [Cf.]

Hij vermeldt erbij dat het overzicht van boeken en vertalingen, tijdschriftartikelen en scripties geen compleetheid pretendeert, daar hij zich moest beperken tot tijdschriften die op internet beschikbaar zijn.

“Maar,” zo stelt hij ook, “er kan geen twijfel over bestaan dat deze collectie de weg toont van het water van de receptie en het groeiende belang van Spinoza's denken in Mexico. Met andere woorden, het is het merkteken van Spinoza in de huidige filosofie in Mexico.”

Zoiets is een flink karwei. Ik hoop dat er door belanghebbenden goed gebruik van gemaakt zal worden en wens Alfredo langs deze wens veel succes met dit Spinoza-onderzoek ondersteunende werk.