Bijlmer Spinoza Festival - openingsfoto's

Op de website van het Bijlmer Spinoza Festival, het kunstproject van kunstenaar Thomas Hirschhorn, zijn foto's geplaatst die gemaakt werden door de Italiaanse kunsthistorica, Vittoria Martini, die het project gaat documenteren [zie hier eerder op dit weblog]. De reportage geeft een beeld van een wat knullig, misschien nog niet geheel af, 'paviljoen' en een tamelijk bescheiden opkomst - een dorpsfeestje op een veldje in de Bijlmer. Maar ja, zoals de romanticus Joseph baron von Eichendorff (1788 - 1857) zijn personage Fortunat laat zeggen: 'kunst en wetenschap komen nooit af, ja het eind ervan is tot in alle eeuwigheid niet in zicht." Hetgeen ook een spinozistische gedachte zou kunnen zijn, ware het dat Spinoza ooit over kunst schreef.

    

Op een wereldbol grote prikkers met namen van filosofen die in enige relatie stonden tot Spinoza - die hem bestudeerden, soms veel ideeën en inspitratie aan hem ontleenden (zoals Deleuze) of die hem bestreden, of waarmee Spinoza zelf bezig is geweest, zoals Descartes. 

Rechts (achter de koffiekan) Thomas Hirschhorn

Helga Lasschuijt, curator van Open Source Amsterdam, verborgen achter haar Thomas Hirschhorn - voor de fotografe was Hirschhorn zelf nergens het onderwerp en middelpunt van een foto; dat komt misschien nog.

En onder een afdak de zgn 'Spinoza Car' van Thomas Hirschhorn; zie hier de vijf foto's gemaakt door Vittoria Martini, waaronder deze twee:

 

    

En foto's van het 'Spinoza Theater'

Zie ook een fotoverslag bij Kunstbeeld met foto's van Anna van Leeuwen