Blogs over Rudolf Steiner (1861-1925) over Spinoza

Soms voel ik me wel eens de archivaris van Spinoza: alles wat ik op internet en elders vindt, dat ook maar enige betrekking tot Spinoza heeft, haal ik als een hamster naar dit weblog.
Nu ben ik iemand tegengekomen die ongeveer ditzelfde doet met betrekking tot Rudolf Steiner, maar dan als een nóg grotere hamster dan ik ben.

Het gaat om Michel Gastkemper die deze maand bezig is met na te gaan wat Rudolf Steiner zoal over Spinoza te zeggen heeft. En dat liet hij voorafgaan door enig verzamelwerk inzake Spinoza.

foto van Michel GastkemperMichel Gastkemper is antroposoof en zeer geïnteresseerd in Rudolf Steiner. Zo is hij onder meer lid van de hoofdredactie van ‘Antroposana’, het kwartaaltijdschrift van de landelijke patiëntenvereniging antroposofische gezondheidszorg, redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift en redacteur van de Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft. En hij houdt een weblog bij over “Antroposofie in de pers” zeg maar in de meest ruime zin van het woord.

Op Plaxo.com wordt kort aangegeven welke blogs hij plaatste. Ik maak daar hier gebruik van om links naar zijn blogs over Spinoza te geven.

Zo lezen we bij  Plaxo: "Michel Gastkemper is na een week weer terug met een tekst over Baruch de Spinoza en het belang van deze 17-eeuwse landgenoot voor de wetenschap van Goethe...."
Met zijn blog van 8 mei 2011 Wijnpers begon het. Van iemand had hij vernomen dat volgens mededelingen van Steiner Johann Gottlieb Fichte een incarnatie was van Spinoza! Dat werd voor hem aanleiding tot eerst een speurtocht naar Spinoza en vervolgens naar wat Steiner over Spinoza te melden had. Dat leidde tot de blogs:

"Michel Gastkemper ziet een grote toename van de interesse voor Spinoza in de laatste twintig jaar, vooral dankzij de boeken van historicus Jonathan Israel." 15 mei 2011 Verlichting

Ook mijn naam en dat van dit weblog viel enige malen. Hele lappen tekst haalt hij zijn blog binnen. Je vraagt je af wie dat allemaal gaat lezen. 20 mei 2011 Wereldbeschouwing.

"Michel Gastkemper heeft een nieuw bericht op zijn weblog, een vervolg op zijn Spinoza-onderzoek, nu in Steiners filosofiegeschiedenis Rätsel der Philosophie." 21 mei 2011 Romantiek
Hij begon met een citaat uit Duitse Romantiek van Rüdiger Safranski (die overigens niets over Spinoza´s betekenis voor de Romantici te melden heeft) en citeert dan uit Rätsel der Philosophie wat Steiner over Herder en Lessing schrijft in verband met Spinoza.

"Michel Gastkemper heeft zowaar een actuele update over Spinoza geplaatst: NRC Handelsblad heeft nieuws, met een ontdekking in de Vaticaanse bibliotheek."  26 mei 2011 Ontdekking.
Het was dit blog waar ik op stuitte, toen ik eergisteren naar meer over de vondst van het Ethica-handschrift speurde. Michel Gastkemper beschikte kennelijk over de NRC, waaruit hij citeerde.

                                               * * *
                                 
20 okt 2010 had ik al eens het blog Rudolf Steiner (1861-1925) en... Spinoza? Waarin ik het stuk waarin Bram Teerds samen met Alexander Patijn Benedictus de Spinoza en Rudolf Steiner met elkaar vergeleken publiceerde, getiteld: GELIJKGESTEMDEN OF TEGENPOLEN?
En waarin ik uiting gaf aan mijn scepsis over Rudolf Steinen.

Geïnteresseerden zoeken verder op:

http://www.rudolfsteinerweb.com/

http://www.anthroweb.info/ met vele gedigitaliseerde teksten van Rudlof Steiner

Helmut Zander, Rudolf Steiner: Die Biografie. Piper, 2011.
 [cf hier]

Reacties

Hallo, misschien kunt u me helpen?. Ik ben op zoek naar Toos Jeurissen, die ooit heeft artikel geschreven over antroposofische ideen. In 2006 was zij bezig met een boek over gevangennen van Auschwitz. Zij zocht ook in Polen. Vriend van mij, kleinzoon van een van de gevangenen in Polen wilt graag contact met haar opnemen. Ik hoop dat ik kan haar vinden.
Hartelijke groeten , Ewa