Boek Tirtsah Levie Bernfeld over de Sefardische joden van Amsterdam

Speurend in verband met mijn serie "Spinoza in de joodse historiografie" kwam ik een bericht tegen dat op 5 juli 2012 gaat verschijnen dit boek van

Tirtsah Levie Bernfeld: Poverty and Welfare among the Portuguese Jews in Early Modern Amsterdam. The Littman Library of Jewish Civilization, 2012 - 576 pages - ISBN: 9781904113577

Voor de verdere beschrijving verwijs ik naar de website van de uitgever.

Tirtsah Levie Bernfeld is geboren in Rotterdam, studeerde aan de universiteit van Amsterdam, aan de Brandeis University en aan de Hebrew University in Jerusalem. Daar behaalde ze haar doctoraat. Sindsdien, wonend en werkend in Amsterdam, schreef ze als onafhankelijk onderzoeker diverse artikelen over de Nederlandse Sefardische gemeenschap. Zo b.v.

"De financiering van de armenzorg van de Spaans-Portugees joodse gemeenschap in Amsterdam in de zeventiende en achttiende eeuw." In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, (1997), pag. 428-458 (met grafieken en tabellen. Hier PDF)

 

VoorkantEen Engelse vertaling hiervan verscheen in Dutch Jewish History: Proceedings of the Symposium on the History of the Jews in the Netherlands (Brill, 1984). [Books.google]

Zie voor verdere artikelen bij DBNG.

"Voor de Sefardiem was, zo betoogt Tirtsah Levie, Amsterdam soms slechts een tussenstop. Ze kwamen naar de Lage Landen en vertrokken weer. Ze waren niet in het bijzonder op Holland gericht maar meer op hun families in Bayonne, Livorno en elders. Mede daarom is Levie tegen de bestudering van de Sefardische geschiedenis vanuit een lokaal Nederlands perspectief. De trend, ook in de geschiedschrijving, is transnationalisering en globalisering. Hoe belangrijk waren immigranten voor de economische netwerken, hoe werkten de diaspora’s samen?"[PDF]

Zou Spinoza voorkomen in dit boek van Tirtsah Levie Bernfeld? In haar bovenvermelde studie "De financiering van de armenzorg etc" komt hij of zijn vader niet voor.

                                             * * * 

Dat is (uiteraard) wel anders in dit boek:

VoorkantMiriam Bodian: Hebrews of the Portuguese Nation: Conversos and Community in Early Modern Amsterdam (The Modern Jewish Experience). Indiana University Press, 1999 – ISBN 9780253213518 - books.google

Drawing on family and communal records, diaries, memoirs, and literary works, among other sources, Miriam Bodian tells the moving story of how Portuguese "new Christian" immigrants in 17th-century Amsterdam fashioned a close and cohesive community that recreated a Jewish religious identity while retaining its Iberian heritage.

                                             * * *

Bij Littman Library verscheen eerder:

Swetschinski - Reluctant CosmopolitansDaniel Swetschinski: Reluctant Cosmopolitans: The Portuguese Jews of Seventeenth-Century Amsterdam (Littman Library of Jewish Civilization). Littman Library of Jewish Civilization. 2000 [website Littman]

Littman Library of Jewish Civilization doet niet aan Spinoza [cf].