Brazilië beschikt eindelijk over alle werken van Spinoza

Mij was onbekend dat Brazilië (of überhaupt het Portugese taalgebied) ondanks de al vele jaren bestaande activiteiten op het vlak van het Spinozisme – cf. b.v. de Braziliaanse site en uitgever van Revista Conatus - Filosofia de Spinoza -   niet over de complete werken van Spinoza beschikte. Maar als straks in november voor de tweede maal het Colóquio Internacional Spinoza in Rio de Janeiro zal worden gehouden [cf. blog], zal Brazilië voor het eerst over een complete editie van vertalingen van alle werken van Spinoza beschikken en daarmee voorlopen op Nederland!

Editora Perspectiva brengt een vierdelige complete editie uit.  Zie daarover het artikel “Todos os títulos e os muitos nomes de Spinoza” van Úrsula Passos. Al verschenen zijn de eerste drie delen, en nog deze maand verschijnt het vierde en laatste deel.

Deel 1: de Korte Verhandeling; deel 2 de PPC en CM; de TP, de brieven, de biografie door Colerus; deel 3 de TTP en deel 4 de Ethica én (voor het eerst in het Portugees) het Compendium van de grammatica van de Hebreeuwse taal!!!

            

Reacties

Dat is in Brazilië HET ELFDE internationale Spinoza congres, meneer!6

Je moet niet stilletjes aan weer terugkomen, Wim, en zeker niet met éen opmerking als deze. Ik wist heel goed wat ik zei met dat "in november voor de tweede maal het Colóquio Internacional Spinoza in Rio de Janeiro zal worden gehouden." De vorige negen (van de XI) werden namelijk in Cordoba, Argentinië gehouden, meneer!

Inhoudelijk vind ik de opmerking van Wim Klever nuttig.

Je had die "nuttige informatie" ook kunnen vinden als je het blog waarnaar ik verwees had aangeklikt, vriendje van K.

Ik denk niet in termen van "vriendjes". Dat is geheel voor jouw rekening Stan. Wel vind ik dat je beter onderscheid zou kunnen maken tussen inhoud en vorm.

Onduidelijk waar in dit geval "onderscheid tussen inhoud en vorm" op slaat.
Bij Spinoza gaat zijn (b.v. bevriend) vooraf aan (benoemend) denken (al dan niet in termen van "vriendjes").

Nog even voor de duidelijkheid (en voorbij de gebruikelijke om- en afleidingen): de kern waar dit blog over gaat is dat Brazilië wel en Nederland NIET beschikt over een complete vertaling van de werken van Spinoza!

De manier waarop (vorm) iemand (Wim Klever) zijn informatie (inhoud) presenteert dient van elkaar onderscheiden te worden. En dat heeft niets maar dan ook niets met Spinoza van doen.