Bryan Magee interviewt Anthony Quinton over Spinoza en Leibniz

Op YouTube vind je diverse video's, ook over Spinoza. Ik heb al naar diverse op dit weblog een link gelegd.

Bryan Magee had in de 70-iger en 80-iger jaren meer dan één serie op de BBC, o.a. 'The Great Philosophers', waarin hij in grote lijnen de geschiedenis van de Westerse filosofie voor een breed publiek uiteen zette. Hij deed dat aan de hand van interviews, waarin hij zelf meestal niet minder deskundig bleek dan de door hem geïnterviewde filosofieprofessoren.
Van die uitzendingen verschenen vervolgens ook weer boeken. Die uitzendingen zijn nog altijd (en niet goedkoop) te koop (zie hier).
Magee publiceerde ook een heel interessant en lezenswaardig boek "Confessions of a Philosopher" (1997) dat ook in het Nederlands is vertaald. Aan de hand van zijn autobiografie bracht hij zo ook een geschiedenis van de recente filosofie.

Hier heeft iemand (zich aanduidend als flame0430 Channel) het interview met Anthony Quinton in brokstukjes op YouTube gezet, waarin het vooral gaat over Spinoza en ook een beetje over Leibniz. Het interview is van 1987.

Volgens mij komen deze hier vandaan, waar te lezen is: "The ideas of rationalist philosophers Baruch Spinoza and Gottfried Leibniz are examined in this program by world-renowned author and professor Bryan Magee and philosopher Anthony Quinton. Spinoza favors a pantheistic God who has matter and mind as two attributes, and who is the ultimate substance and explanation of the world. Leibniz sees the real world as consisting of an infinity of things purely spiritual, where everything, including space, is a phenomenon—a by-product of a real world with an infinite array of spiritual centers. Both philosophers construct a world that is very different from what the average person perceives, and both reject Cartesian duality. A BBC Production. (46 minutes)"

1e deel  9:12  Algemene inleiding. Over o.a. het onderscheid tussen empiristen en rationalisten.

2e deel  10:48 Over Substantie - God - Natuur. Over lichaam en geest

3e deel  10:50 - Was Spinoza religieus? Hoe beïnvloed was hij door de joodse religie? Vanaf ± 4' over Leibniz.

4e deel  7:39 Over Leibniz 'oplossing' voor de lichaam-geest-interactie, althans 'correspondentie of coherentie' via een vooraf door God vastgelegde orde (harmonia praestabilita)

5e deel  5:17 Over de betekenis van Spinoza en Leibniz - over hun ernstig zoeken van andere oplossingen om de opkomende wetenschappen en religie met elkaar te verzoenen, anders dan de scheiding die Descartes aanbracht tussen tussen materie (voor de wetenschap) en geest (voor de religie)

[hier meer van 't roofwerk? van flame0430 Channel]