Carel Peeters is de eerste bespreker van "Een licht"...

... hij wint, maar zijn stuk in Vrij Nederland, "Tegen de drek van onwetendheid," dat vandaag op de website verscheen, is ook wel een beetje aan de snelle en oppervlakkige kant. Misschien een haastklus zoals het besproken boek dat hier en daar ook wel een beetje leek te zijn? Ik bedoel dus het boek uit 1668: daaraan was volgens Michiel Wielema hier en daar merkbaar dat Koerbagh er in grote haast aan moet hebben gewerkt.

Enfin, de kop van de recensies is eraf: het ruimer informeren van Nederland over Adriaan Koerbagh's Een licht dat schijnt in duistere plaatsen [Hertaling Michiel Wielema. Vantilt, 2014 -  ISBN: 9789460041709] is begonnen.

Het artikel wordt geïllustreerd  met deze tekening uit 1767 van het Rasphuis aan de Heiligeweg 19 Amsterdam, gezien vanuit de Voetboogstraat. Dat staat er niet bij, maar dat weet u dan van mij.

Stan Verdult 

Reacties

Nog even voor een juist begrip: Koerbaghs Licht was geen haastklus maar een rustig en zeer weloverwogen geschreven werk. Wel is het clandestiene drukproces waarschijnlijk met een zekere urgentie verlopen omdat er voortdurend de dreiging was van arrestatie van de auteur en mislukking van het hele project. De afgedrukte vellen in de twee bewaard gebleven exemplaren bevatten echter heel weinig drukfouten, zodat ook het drukken zorgvuldig lijkt te zijn verlopen.