Charles Grelinger (1873 - 1942) schreef Baruch de Spinoza: suite pour piano

Charles Grelinger in 1907 in zijn studeervertrekCharles Grelinger, geboren in Amsterdam, was een Nederlands componist die zich in Parijs vestigde en later ook wel als Frans componist werd gezien: z'n meeste stukken dragen Franse titels. 

Er bestaat van hem geen wikipedia of een andersoortige biografische internetpagina. Er is wel verspreid op internet het een en ander over hem te vinden. Hij schreef een autobiografie:  35 Ans de purée [Paris: A. de Smit, 1928 - De Koninklijke Bibliotheek van België bezit een exemplaar

Z'n eerste muziekonderwijs ontving hij aan het Parijse Conservatorium. Op 12-jarige leeftijd componeerde hij zijn eerste werk: Première Pensée. Een jaar later vestigden zijn ouders zich terug in Amsterdam en ging hij naar het Amsterdams Conservatorium. Na z'n afstuderen - hij haalde de eerste prijs voor piano, solfège en harmonie - ging hij weer naar Parijs. In 1894 werd zijn opera Sombreval in diverse Franse plaatsen opgevoerd. Het jaar erna schreef hij Les Pharaons, een grote opera in 4 bedrijven. Er volgden werken als Le songe d'une nuit d'hiver en L'arbre de Noël, lyrisch drama in 1 acte, een operette in 4 bedrijven Nicilas Nickleby.

In 1907 componeerde Charles Grelinger een opera van Herman Heijermans toneelstuk uit 1900 Op hoop van zegen, die enige malen is opgevoerd. De première van Op hoop van zegen op 9 maart 1907 in het Amsterdamse Paleis van Volksvlijt, gedirigeerd door de componist Grelinger, werd door de recensent Van Milligen zeer uitvoerig en gunstig besproken in het Algemeen Handelsblad, al maakte het geheel een te langdurige en niet altijd levensechte indruk. [Hier]

De aanleiding dat ik hier een blog over hem maak is de ontdekking  in het boekje over Spinoza’s sterfhuis dat ik gisteren aanschafte (zie hier) dat hij een suite voor piano, gewijd aan Baruch de Spinoza, componeerde. Op p. 66 is in dat boekje te lezen: “In de gebruikelijke 24 november-samenkomst van ditzelfde jaar [1930] droeg de in Frankrijk wonende toonkunstenaar Charles Grelinger enige passages voor uit zijn libretto Spinoza, een lyrische biografie."  

Aanleiding voor mij om even wat zoekwerk via google te verrichten. 

In de annotatie van de Koninklijke Bibliotheek, die een exemplaar in bezit heeft, is over deze compositie nog het volgende genoteerd:

Baruch de Spinoza: suite pour piano: tirée de la biographie lyrique en quatre épisodes / [paroles et]* musique de Charles Grelinger. Uitgegeven door De Smit, Paris, 1932

Opgedragen aan resp. L. Brunschvig, C. Gebhardt, J.H. Carp, J.C. Tadema, Jan en Cornelis de Witt en J.A.N. Patyn. - Met handgeschreven opdracht van de componist aan mej. C. Dormans (Den Haag, 29 juli 1933)

Bevat: 1. Prélude (sur deux thèmes hébraïques) 2. Dialogue 3. Tumulte dans la synagogue 4. Menuet (style ancien) 5. Scherzo 'Pierlala' (sur un thème hollandais) 6. La mort de Spinoza. [Hier]

*) [paroles et] toegevoegd vanuit hier; zie ook books.google

Enig overig werk van Grelinger:

Charles Grelinger - Danses Et Airs Alsaciens (Piano). 1. L'Alsace est le beau Pays; 2. O mon cher Augustin; 3. La Danse des Tonelles; 4. La Joie autour du Foyer; 5. Le Chant des Fromagers; 6. Le Lauterbach; 7. Le Jeu du Trou de Cousin; 8. Le Bonheur de la Vie [Hier]

 

Guide musical à l'usage du pianiste de cinéma (Paris: Édition  A. de Smit, 1919), with twenty-five piano pieces by Charles Grelinger [Hier]

 

Een overzicht van zijn werk is hier te vinden; en bij worldcat.

Charles GrelingerHij was van joodse origine en is in de Shoah omgebracht. In het Shoah Memorial te Paris is zijn naam in de lijst van slachtoffers gegraveerd.

 

 

Verdere bronnen

Het geheugen van Nederland [Foto in kranteknipsel]

De zanger Paul Pul debuteerde op 8 februari 1908 te Amsterdam in het Paleis voor Volksvlijt in een voorstelling van de opera 'Op hoop van zegen' van de Nederlandse componist Charles Grelinger. [Hier]

De sopraan Liesbeth Poolman-Meissner zong de rol van Jo in Charles Grelinger's opera "Op hoop van zegen" , 30 September 1929, Koninklijke Schouwburg, ’s-Gravenhage. [Hier]

De alt Irma Lozin zong in het seizoen 1907-1908 de rol van Kniertje in drie voorstellingen van Op hoop van zegen, de curieuze opera van Charles Grelinger. [Hier]  

Diverse covers van muziekuitgaven van Grelinger.
_____________________________________________

Aanvulling 28 oktober 2010

In Het Vaderland van dinsdag 25 november 1930  verscheen in de rubriek "Nieuws uit de Residentie" het volgende bericht:

 

 


Tekenaar: Corn. Brandenburg