Compendium grammatices linguae Hebraeae nu ook in het Tsjechisch

Anders dan in het Nederlands, heeft zich bij de talen (zoals het Spaans en het Portugees) waarin Spinoza’s Compendium grammatices linguae Hebraeae wél is vertaald, inmiddels ook het Tsjechisch geschaard. Vorig jaar verscheen

Benedikt Spinoza, Kompendium gramatiky hebrejského jazyka. Academia, Praha 2015

        

 

De uitgeverstekst luidt m.b.v. de vertaalmodule van Google:

Het Compendium grammatices linguae Hebraeae is een van de laatste werken van Benedictus Spinoza (1632-1677). Thematisch bouwt de filosoof er verder in door op de zaken die hij in het Theologisch-politiek traktaat aan de orde stelde; als een noodzakelijke voorwaarde voor elke discussie van theologische vragen zag hij een grondige kennis van de brontaal. In tegenstelling tot wat gewoon was, streeft hij naar een volledig seculiere en onafhankelijke benadering van de Bijbel. Een opvallend kenmerk van het document: een taalkundige theorie van het monisme. De leer van de woordsoorten zoals in Spinoza’s Hebreeuws gezien, betreffen bijna uitsluitend namen en daarvan afgeleide producten. Thema’s zijn: de oorspronkelijke perfectie van de taal, historisch-kritische toegang tot de religieuze traditie, maar ook de fundamentele ontologische conceptie van de Nederlandse filosoof, dit alles wordt gesynthetiseerd tot een nieuw geheel. Het bestuderen van deze publicatie geeft de lezer een originele kijk op Spinoza's denken, vooral met betrekking tot een aantal thema's uit de joodse traditie daarin. Het vertegenwoordigt ook een interessante documentaire taalkunde van de 17e eeuw, die in veel opzichten vergelijkbaar is met hedendaagse taalkundige projecten, of het nu om een universele grammatica à la de Port-Royal school gaat of om kunstmatige talen gemaakt op filosofische en logische gronden.

____________

Zie blog van 04-09-2014: Spinoza’s Compendium grammatices linguae Hebraeae

Ik neem in dit blog meteen een cover mee van een Ethica-vertaling die in 1977 verscheen, waarmee (toen nog) Tsjechoslowakije meedeed aan de herdenking van Spinoza’s 300e sterfdag.

[Van hier, alwaar méér Spinozana]