Contouren van The Continuum Companion to Spinoza

Op de website van Continuum is gisteren of vannacht een en ander gemuteerd inzake het komende The Continuum Companion to Spinoza. Stond tot gisteren als datum van uitkomen nog 10 maart (deze week) vermeld, nu staat er als datum 12 mei 2011 (Amazon vermeldt al een poosje 19 mei 2011).

Als redacteuren worden vermeld: Wiep van Bunge, Henri Krop, Piet Steenbakkers en Jeroen van de Ven. De omvang wordt 528 pagina’s. Van het boek kan al iets worden ingezien - bij Continuum en Amazon enigszins verschillend.

Het boek zal uit zes afdelingen of secties bestaan. De korte inleiding geeft daarover aan:

1. Life: Jeroen van de Ven biedt een gecomprimeerd maar toch – zoals al te zien is - flink uitvoerig en zo volledig mogelijk overzicht van Spinoza's leven naar de laatste stand van de door documenten gestaafde evidentie. In de tekst wordt een uitvoeriger uitgave aangekondigd: dit is namelijk een "reduced version of a forthcoming copmprehensive historical survey that aims to render available the documentary sources of the life, writings, intellectual networks and earliest reception of Spinoza covering the time to 1680." Deze annotated chronology in English of Spinoza’s life and works staat gepland voor 2012.

2. Influences: Piet Steenbakkers levert een overzicht van de invloeden vanuit alle mogelijke bronnen op Spinoza’s filosofie (zonder te claimen dat het een compleet beeld geeft, wat ook onmogelijk zou zijn). Zelf gaf Spinoza nauwelijks z'n bronnen aan. Vanwege de nieuwe Cartesiaanse richting die autoriteit en traditionele geleerde eruditie laag waardeerde vond hij het niet nodig om precies te traceren waar zijn ideeën vandaan kwamen of in welke betrekking ze tot die van andere denkers stonden.

3. Early critics: Wiep van Bunge biedt een overzicht van de vroege kritiek die Spinoza's werk ondervond (de vele refutaties); hij destilleert er een anthologie van bezwaren uit die tegen Spinoza’s filosofie opgeworpen werden. Dit vanuit de overtuiging dat deze eerste oppositie tegenover het Spinozisme er een belangrijk en fascinerend aspect van is.

4. Glossary: deze grootste sectie ontstond onder verantwoordelijkheid van Henri Krop. Deze bevat een verzameling notities tot korte essays van vele auteurs die tezamen Spinoza's denken weergeven: z'n conceptuele vocabulaire, z'n ontstaan, z'n inwendige logica, alsmede vele details. Hierbij is een veelheid aan deskundigen ingeschakeld die het bepaald niet allemaal met elkaar eens zijn, zodat een ‘multi-faceted picture’ oprijst dat naar verwachting tot verdere reflectie zal leiden. Het betreft auteurs uit Nederland, België, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Finland, de Verenigde Staten en Canada (Engeland en Australië staan niet vermeld).

5. Short synopses: Vervolgens geeft Piets Steenbakkers een samenvattend overzicht van al Spinoza's werken, ook de Hebreeuwse grammatica.

6. Spinoza scholarship: de laatste afdeling is een kort essay waarin Wiep van Bunge een geschiedenis van Spinozistische geleerdheid schetst.

De prijs is vastgesteld op UK £ 100  - US: $ 190 (was gisteren nog $152.36) – omgerekend van de pond zou het op zo’n €116,34 komen. The Book Depository biedt het voor €97,24 (zonder verzendkosten)

Reacties

The Book Depository is op de eerdere prijs teruggekomen. Het staat er nu voor € 115.00 -

De CONTINUUM COMPANION TO SPINOZA is weer zo'n produkt dat door de uitgeverij is bedacht en georganiseerd om een stevige winst te maken. De Rotterdamse filosofische faculteit heeft zich voor het karretje laten spannen, zoals ook tweemaal eerder met de COMPANION TO LOCKE (ed. P. Schuurman) en de DICTIONARY OF 17TH CENTURY DUTCH PHILOSOPYY (ed. Wiep van Bunge), dat door dezelfde crew is gefabriceerd. In al die naslagwerken vindt men bij uitzondering iets waardevols, nimmer iets nieuws. Het aan Spinoza gewijde boek van 380 pp bevat als eerde hoofdstuk (LIFE) van 58 pp, geschreven door Jeroen van de Ven een (weliswaar zeer correcte en precieze) inventarisatie van alles wat omtrent Spinoza's leven bekend is, maar voor onderzoekers reeds beschikbaar was in Freudenthal/Walther of de biografie van Nadler. Piet Steenbakkers noemt in cp.2 (INFLUENCES) van de oudheid alleen de Stoa en gaat verder voorbij aan Tacitus of Machiavelli. Het derde is gewijd aan EARLY CRITICS. Daarin worden tientallen pagina's overgeschreven van Bayle, Clarke, Toland, Wittich. In het vierde (GLOSSARY) vindt men een door Krop geredigeerde en ook voor de helft geschreven lijst Latijnse kernwoorden uitgelegd. Hieraan werd meegewerkt door o.a. F. Buyse, Gribnau, Leen Spruit, Oistenen, Juffermans, Terpstra, Mirjam van Reyen. Het is heterogeen allegaartje, waar m.i. geen enkele beginneling mee gediend is en de echte onderzoeker snel vanaf zal zien, omdat er betere bronnen beschikbaar zijn.In het vijfde hoofdstuk geeft Steenbakkers een SHORT SYNOPSIS OF sPINOZA'S WRITINGS, welks inhoud ik al eens eerder heb gezien. Nog korter is Van Bunge's beschouwing in 7 pagina's van SPINOZA SCHOLARSHIP, dat ook nog opvalt door heel curieuze accenten. Op de achter-cover staat tot tweemaal toe dat de inhoud 'his (Spinoza's) influences' / 'biographies of his majoar influences' bevat, die ik er tevergeefs in heb gezocht. Ik vind dit type boeken beschamende wanprodukten van akademische nijverheid, Heeft men niks beters te doen dan het telkens door mekaar schudden van dezelfde stof op verzoek van een uitgever, die daarbij allesbehalve wetenschappelijke oogmerken heeft? Ga naar de UB Rotterdam en oordeel ook zelf. Het spijt me, dat ik zo'n negatief oordeel moet vellen over het werk van de faculteit waar ik zelf de Spinoza-studie op gang heb gebracht.

Wim,
Voor mij is de Continuum Spinoza een aanwinst. Het is een handzaam boek met een prettige directe en stijl, zeer feitelijk, en goed geredigeerd. Er staan uiteraard geen nieuwe inzichten in, daarvoor is het een 'Companion'. Ongetwijfeld zijn In de UB Rotterdam alle door de auteurs aangehaalde bronnen te vinden, ik neem zelfs aan meer dan dat, maar het is plezierig om ze in één boek samengevat te zien. De 'Glossary' met uitleg van door Spinoza gehanteerde termen steekt positief af in vergelijking met de soortgelijke glossaria van Misrahi en Deleuze. Voor een aantal weglatingen, o.a. de door jou genoemde Machiavelli - mij viel het epicurisme op - wordt in de inleiding tot hoofdtuk 'Influences' een reden gegeven. Jij Wim, wordt 2x in de tekst genoemd, op blz 69 en 364 als ontdekker van Van den Enden's auteurschap van 'Kort Verhael' en 'Vrije Politieke Stellingen', en in meerdere van de vele literatuurlijstjes.
Negatief is uiteraard de hoge prijs. Als de auteurs daarvan een flink deel als honorarium toebedeeld krijgen, dan gun ik ze dat, want dan is de wetenschapper eindelijk eens spekkoper, zo niet dan dient de geldwolverij van de uitgever gelaakt te worden.