Crescas biedt cursus Theologisch-politiek traktaat

Crescas is een joods educatief centrum te Amstelveen. Onder de noemer ‘Crescas Academie’ worden cursussen geboden die een wat grotere inspanning van de deelnemers vereisen.

Deelname aan cursussen uit het Crescasprogramma is overigens voorbehouden aan personen met een joodse achtergrond én hun eventuele niet-joodse partners.

Zo wordt op de vijf maandagen in maart 2009 van 08:00 - 17:00 (hoewel op een andere plek ook 23 februari, 2, 16, 23 en 30 maart 2009 worden genoemd) de cursus gegeven:

'Spinoza, Theologisch-politiek traktaat'

  uit de aankondiging:

"Volgens Spinoza is de samenleving gevangen in de impasse tussen politiek en religie. Oorzaken zijn dogmatische verstarring en politieke knechting. In zijn Theologisch-politiek traktaat (1670) onderzoekt Spinoza de sociale samenleving en beargumenteert hij hoe een door filosofie gestuurde houding uitkomst kan bieden op de bestaande impasse. Het boek is een verhandeling over profetie en filosofie, openbaring en rede, godsdienst(fanaten) en (een intolerante) overheid. Het biedt godsdienst- bijbel- en politieke kritiek en een pleidooi voor vrijheid van denken.
In deze cursus wordt Spinoza’s visie op de verwevenheid van politiek en religie geanalyseerd, toegespitst op zijn uiteenzetting over jodendom."

De cursus wordt gegeven door prof. dr. Reinier Munk. Reinier Munk studeerde in Amsterdam en Jeruzalem. Hij is hoogleraar moderne filosofie en moderne joodse filosofie aan de Vrije Universiteit. Verder is hij series-editor van Amsterdam Studies in Jewish Philosophy en van Studies in German Idealism.

[zie hier]