Cultuurgidsje Joods Amsterdam

Gezien en gekocht bij de Slegte voor €5 
Jan Stoutenbeek & Paul Vigeveno, Joods Amsterdam. Een cultuurhistorische gids. Voyage & Culture, Amsterdam, 1997.
Het lag daar wellicht al lang in de ramsj te liggen, want het was al van 1997 - zo lang houden boekjes het bij de uitgevers tegenwoordig niet uit.

Ik vind wel aardig het hier te signaleren, ook al komt in de paragraaf "De joden in Amsterdam ten tijde van de Republiek" Spinoza niet voor, wat toch opmerkelijk is. Alleen in de paragraaf op blz 96-98 over de begraafplaats van de Sefardische gemeente in Ouderkerk aan de Amstel, wordt vermeld dat de ouders van Spinoza er begraven liggen. Verder niets over Spinoza in dit overigens erg aardige boekje, waarover op de achterflap vermeld wordt:

"De joden hebben in Amsterdam de laatste jaar een zeer belangrijke rol gespeeld. Amsterdam is dan ook niet meer van zijn joodse geschiedenis te scheiden. Dit komt vooral tot uitdrukking in de koosnaam Mokum, de Jiddische of joodse naam voor stad. Aanvankelijk hebben de joden, zoals gebruikelijk in die tijd, zeer sterk hun eigen cultuur en zelfs in belangrijke mate een eigen bestuurlijke en maatschappelijke organisatie gehad. Gaandeweg zijn zij ook steeds meer deel gaan nemen aan de Amsterdamse samenleving en hebben deze zelfs in menig opzicht mede vorm gegeven. Joods Amsterdam gaat daarom over zowel specifiek joodse zaken als over algemene Amsterdamse voorzieningen met een joodse achtergrond.

Hoewel de Tweede Wereldoorlog veel vernietigd heeft, is er in Amsterdam en de directe omgeving nog een groot aantal zichtbare overblijfselen dat herinnert aan het eertijds bloeiende joodse leven in deze stad. Na een inleiding over de Amsterdamse joden en de joodse gemeenten worden de verschillende joodse gebouwen en gedenkplaatsen in de stad beschreven. De schrijvers beperken zich niet strikt tot historische en architectonisch interessante monumenten als synagogen of begraafplaatsen, maar wijzen ook op joodse winkels, restaurants en andere plaatsen waar het dagelijkse leven zich afspeelde en gedeeltelijk zich nog afspeelt. Het boek geeft daardoor een overzicht van de joodse geschiedenis van Amsterdam in zowel historisch, economisch als cultureel opzicht. Dit wordt versterkt door het veelvuldig gebruik van literaire citaten en een groot aantal foto's, waarvan een deel in kleur."

Op de cover is een stukje te zien van de Asjkenazische Grote Sjoel uit 1671. In dit gebouw én in de naastgelegen Neie Sjoel en nog twee kleinere vroegere synagogen is tegenwoordig het Joods Historisch Museum gevestigd.