Cursus in 2016 van Maarten van Buuren over: Spinoza’s revolutie

Maarten van BuurenGoed beschouwd heb ik al tweemaal in een blog erop gewezen dat prof. dr. Maarten van Buuren in de eerste helft van 2016 ISVW-cursussen zal verzorgen over Spinoza’s revolutionaire denken [cf. en cf.]. Dit kan letterlijk worden genomen zoals Jonathan Israel het samenvatte: Spinoza verklaarde de oorlog aan de theologie en veroorzaakte zo een gezagscrisis die uiteindelijk uitmondde in de Franse Revolutie. [Cf.] Maar Van Buuren zal in zijn cursus, als ik de korte inhoud lees, niet zozeer de Spinoza-receptie behandelen, maar ingaan op de kern zelf van zijn denken.

Daar het in die eerdere blogs voornamelijk ging over het feit dat in mei 2016, nadat die cursussen zijn afgerond, een boek van hem over Spinoza zal verschijnen, is dat van die komende cursussen wellicht wat ondergesneeuwd gebleven. Daarom geef ik er in dit blog nog eens apart aandacht aan.
Hier eerst nog eens dat komende boek genoemd:

Maarten van Buuren, Spinoza. Filosoof van de vrijheid. Een inleiding in zijn werk. Ambo/Anthos, 16 mei 2016

Cursisten die Van Buurens cursussen gaan volgen, krijgen daarna dus een mooie gelegenheid om de cursusstof nog eens geheel na te lezen. Je mag althans toch aannemen dat er grote overlap tussen beiden zal zijn. Of misschien bestaan de syllabi die ze ontvangen wel letterlijk uit hoofdstukken uit dat boek.

De cursussen zullen niet plaats hebben op het landgoed van de ISVW in Leusden, maar worden gegeven in de volgende drie plaatsen: Amsterdam, Leiden en Utrecht.

Te beginnen zondag 31 januari in Amsterdam van 15.00-17.00 uur [vervolgens na resp. 3, 3, 2, en 1 week]

In Leiden begint de cursus op woensdag 3 februari van 19.30-21.30 uur [vervolgens na resp. 2, 3, 2 en 2 weken]

In Utrecht is de eerste bijeenkomst op zondag 14 februari van 15.00-17.00 uur [vervolgens na resp. 3, 2, 3 en 2 weken]

Méér info, m.n. over de globale inhoud van elk der vijf cursusdagen, de precieze data en opgave voor deelneming bij de ISVW

Reacties

Hmmm, ik aarzel: "De intuïtieve kennis op niveau drie geeft ogenblikkelijk inzicht in de essenties en vormt de grondslag op basis waarvan het verstand op niveau twee in staat is tot logisch redeneren." (Uit het cursusprogramma, college 4 van Van Buuren). Wordt de derde kennis soort hier gedegradeerd tot kennis soort 1B? Ik lees in dat programma meer enthousiaste zinnen die mogelijk meer zeggen over de gepassioneerdheid van Van Buuren (zoals ik 'm ook ken;-) dan over Spinoza en z'n filosofie...Ben ik te kritisch?

Met kritische aarzeling is niks mis.
Zo geformuleerd lijkt de 3e kensoort een voorwaarde & fundament te vormen (dus vooraf te gaan?) aan de 2e kensoort. "Degradatie tot variant op de eerste kensoort" gaat weer net iets te ver.
Ik zou juist aardig wat verwachten van die mogelijke gepassioneerd-heid, die bij sommige Spinoza scholars lijkt te ontbreken.
Maar ik aarzel ook, a) vanwege de afstand en b) door misschien al iets te ver 'in Spinoza' te zijn, zodat je risico loopt steeds te willen verbeteren. (Zoals ik hier nu al gebeurt...)