David S. Winston schreef lemma Baruch Spinoza in "The Encyclopedia of religion"

 

Mircea Eliade (1907 - 1986), de bekende Roemeense historicus, filosoof en religietheoreticus (bekend van het onderscheid tussen het profane en het sacrale cf.) werd in de 1980-iger jaren hoofdredacteur van een groot project om tot een encyclopedie van de religie te komen. Het werden 16 delen.

Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of religion. New York, Macmillan Punlishing Co., 1987 [16 vols]

Het 14e deel bevat een artikel van David Winston, "Barukh Spinoza," [Vol. 14, pp. 7-11 - wordt niet vermeld in de toch zo gedegen Duitse Spinozabibliografie]

In 1993 werden telkens twee banden in een gebracht, zodat de reeks uit acht banden bestond.

De tweede editie verscheen in 2005, behalve in druk ook online. Het bevat bijna alle 2750 ingangen van de eerste editie, waarvan vele geüpdate werden (zo werd Barukh Baruch) en bijna 600 nieuwe lemma’s toegevoegd werden [cf.]. Voor die online editie dien je normaliter dan wel een toegangscode (aangeschaft) te hebben. Maar hij is ook open toegankelijk op librarum.org

Hier de link naar het lemma Baruch Spinoza door DAVID WINSTON (2005) in de Encyclopedia of religion SECOND EDITION.

David S. Winston (1927 - )

Uiteraard heb ik mij afgevraagd: wie was die David Winston? Hij heeft nergens een eigen pagina op internet (éénmaal zag ik zijn geboortejaar vermeld cf. zo recent hetgeen het des te merkwaardiger maakt dat er verder niets bovenkomt). Maar werk van hem wordt regelmatig vermeld; ik noem hier wat ik vond. Hij blijkt zich vooral met Griekse klassieken en het (joodse) hellenisme te hebben bezig gehouden - veel Philo van Alexandrië.

Wolfgang Haase, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Hellenistisches Judentum in römischer Zeit: Philon und Josephus [Walter de Gruyter, 1984 - books.google] heeft een “Bibliographia Philoniana 1935-1981” met deze werken van David S. Winston:

  SP staat voor: Studia Philonica. Daarna verschenen nog of werden gebundeld: 

David S. Winston, "Was Philo a Mystic," in: J. Dan & F. Talmage (eds.), Studies in Jewish Mysticism. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1982

David S. Winston, “Logos and Mystical Theology in Philo of Alexandria (Cincinnati: Hebrew Union College Press. 1984 [Cf.]

David Winston, “Philo's Conception of the Divine Nature,” In Lenn Goodman (ed.), Neoplatonism and Jewish Thought. Albany: State University of New York Press, 1992, 26-27

David S. Winston, "Philo's Mysticism," in: The Studia Philonica Annual, 8, 1996

David Winston, Philo of Alexandria. The Contemplative Life, The giants, and Selections. Paulist Press International, New York, 1981 reprint 1988 - 9780809123339
This anthology contains the basic vision of Philo (c. 20 B.C.E.-50 C.E.), the greatest Jewish mystic, philosopher and theologian of the Graeco-Roman era. Books.google.

Zie hier bij de Bibliothèque St Étienne de Jérusalem nog een hele rij titels, waaruit Winston's specialisme duidelijk blijkt.

   

Steven Nadler verwijst naar enige van bovengenoemde titels in zijn: 

Steven Nadler, “Spinoza and Philo: The Alleged Mysticism in the Ethics,” in: Jon Miller & Brad Inwood, Hellenistic and Early Modern Philosophy. Cambridge University Press, 2003, p 232 – 250 - books,google

Tot slot. Ik heb niet de indruk dat Winston's interesse in het mysticisme en philonisme zijn lemma over Spinoza getekend en besmet heeft.