De Dijns 'Spinoza, De doornen en de roos' in Trouw besproken

Dagblad Trouw heeft in de zaterdagbijlage Letter&Geest een recensie door Marinus de Baar van het boek van Herman De Dijn Spinoza, De doornen en de roos. [Pelckmans/Klement, Kapellen; ISBN 9789086870547; 195 blz. € 19,95].
Ik besprak het boek op dit weblog op 24 november.
De bespreking geeft de wat merkwaardige typering van Spinoza als

 

Le désir éclairé par la raison 

Een monnik die midden in de wereld staat
"Herman De Dijn, befaamd Spinozakenner, geeft in zijn nieuwste boek de lezer een sleutel tot het werk van Nederlands grootste filosoof."
Lees de recensie hier op de Trouwwebsite of als pdf van de digitale krant aldaar.

Marinus de Baar verstopt zijn mening enigszins en blijft een beetje op de vlakte, maar geeft als commentaar: "Terwijl De Dijn materialisme zo nauw definieert dat Spinoza daar niet in past, interpreteert hij religie zo ruim dat Spinoza transcendent onderdak wordt geboden."

En hij schrijft: "De Dijn ziet Spinoza een beetje als een monnik die zich terugtrekt in zijn cel maar niettemin volledig betrokken is op de wereld en de samenleving die hij wil dienen door een modus vivendi te doordenken (en te demonstreren) die de mens verzoent met de werkelijkheid."

En hij eindigt met: "het pad van De Dijn [gaat] soms over doornen maar het is mooi als er ergens een zonnestraal doorbreekt op weg naar Spinoza."