De Dijns Spinozaboek op de groslijst van de Socrateswisselbeker

De jury heeft vandaag de longlist voor het meest prikkelende, Nederlandstalige filosofieboek uit 2009 bekend gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op 9 april, tijdens de Nacht van de Filosofie in Amsterdam.

Op deze longlist van twintig boeken staat Herman De Dijn's Spinoza. De doornen en de roos [Klement/Pelckmans].

Dat is een ruiterlijke felicitatie waard van deze blogger, ook al had ik in mijn bespreking op dit weblog naast waardering ook kritiek.

Op de groslijst heeft ook Jan Knol's Spinoza’s intuitie gestaan [zie hier], maar dat is niet tot de lange lijst kunnen doordringen.

De Socrates Wisselbeker is een initiatief van de Stichting Maand van de Filosofie. Meer informatie: www.maandvandefilosofie.nl

De longlist is heden nog niet op deze website opgenomen.

De 20 titels van de longlist zijn:

1. Mieke Boon en Peter Henk Steenhuis, Filosofie van het kijken. Kunst in ander perspectief

2. Ronald Commers, Kritiek van het ethisch bewustzijn. Van liefde met recht en rede

3. Herman De Dijn, Spinoza. De doornen en de roos

4. Luc Devoldere, Lucifers bij de brand

5. Maarten Doorman, Denkers in de grond

6. Erno Eskens, Democratie voor Dieren: Een theorie van rechtvaardigheid

7. Paul Frissen, Gevaar verplicht

8. Rein Gerritsen, Knock-out

9. Ger Groot, Papierverwerkende Industrie: Lezen als beroep

10. Joke J. Hermsen, Stil de tijd. Een pleidooi voor een langzame toekomst

11. F.L. van Holthoorn, Hume, leven en werk

12. Marli Huijer en Reinjan Mulder, Opnieuw beginnen: metamorfosen in het bestaan

13 Luuk van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin

14. Ilja Leonard Pfeiffer, De filosofie van de heuvel. Op de fiets naar Rome

15. Herman Philipse, Filosofische polemieken

16. Klaas Rozemond, Het aardse leven. Een filosofische handleiding

17. Kees Schuyt, Over het recht om ‘wij’ te zeggen

18. Siep Stuurman, De uitvinding van de mensheid

19. Gerard Visser, Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel

20. Rob Wijnberg, Nietzsche en Kant lezen de krant

[Van filosofiemagazine.nl]

Reacties

Stan, je bent wel royaal met je ruiterlijke felicitatie aan het adres van Herman de Dijn. Wat betekent de groslijst? Daar staat bijvoorbeeld het volstrekt WAARDELOZE boek van Van Holthoon over HUME bij, dat ik grondig heb doorgenomen in verband met mijn Hume-studie. Mijn conclusie: het boek leidt je alleen maar van Hume weg. Dat ZOU natuurlijk, mutatis mutandis, ook het geval kunnen zijn met het boek van Herman over Spinoza. Ik kan het niet beoordelen, want ik heb het niet gelezen. Ik heb enkel maar een ondeugend vermoeden als gevolg van wat ik eerder van deze auteur heb gelezen. De groslijst is enkel een publicitietsstunt van uitgevers of boekhandelaren, net zoals de geforceerde en gemanipuleerde lijsten van best verkochte boeken. De lijt bevat heel wat filosofische prullen. Ook de beoordeling van het 'beste' filosofische boek van het jaar is niets dan een pluim op de smaak van de gemiddelde lezer, die meestal kiest voor de gemakkelijkste stof die het dichtst bij zijn vooroordelen ligt. Ik weet niet of je er blij mee moet zijn als je zo'n prijs ten deel valt. Nu mag iedereen zeggen dat deze opmerking niets anders is dan afgunst aan mijn kant, omdat ik nooit op een groslijst heb gestaan. Het zij zo. Spinoza zou ook nooit op een groslijst hebben kunnen komen vanwege de moeilijkheidsgraad van zijn verhandelingen en het PARADOXALE of onwaarschijnlijke karakter van zijn filosofie dat nimmer enige spontane aansluiting bij het algemeen verbreide denken kan krijgen. Hij stond wel op lijsten van VERBODEN boeken, o.a. ook op de INDEX van de Rooms-Katholieke Kerk. Als De Dijn daar nu eens een plaatsje op kreeg, dan zou ik zijn boek uit nieuwsgierigheid onmiddellijk gaan aanschaffen.