De lezing van Eric Schliesser zal vandaag weer verwijderd worden

De eergisteren op benedictusdespinoza.nl geplaatste lezing van Eric Schliesser zal op zijn verzoek vandaag weer van de site gehaald worden, daar "dit publicatie van mijn lezing in de Mededelingen in gevaar brengt." Jammer, maar het zij zo.
Ik vermag niet in te zien, waarom een latere gedrukte uitgave in de Mededelingen vanwege Het Spinozahuis niet zou kunnen samengaan met een snellere publicatie op het internet. Maar wellicht is het bestuur van de Vereniging Het Spinozahuis wel van plan om zelf meer met de eigen website te gaan doen, zoals ik verzocht heb.

U bent dus gewaarschuwd: vanavond wordt het pdf-bestand weggehaald. [zie hier]

Oorspronkelijk was het bericht om 10:18 uur geplaatst 

[Anvulling 14:00 uur]

Uitgeverij Spinozahuis claimt zijn rechten
Trouwens, bij nader inzien heb ik hier best wel begrip voor. Net als een journalist of redactie op een primeur aast, heeft ook een uitgever iets van een exclusiviteitsbehoefte. Tenslotte was het Het Spinozahuis dat Eric Schliesser om z'n lezing had gevraagd; dan mag de (nog jonge) Uitgeverij Spinozahuis claimen de enige echte uitgever zijn.

[Na per ongeluk wissen heb ik het teruggeplaatst]

Reacties

Met het weer offline halen van de lezing is ook de zaak Schliesser uit de lucht. Om het helemaal af te ronden nog dit. Naar aanleiding van de reacties van Wim Klever op het eerdere blog, liet Eric Schliesser mij vandaag nog in een e-mail weten:
"Het is wel grappig dat hij mij als Amerikaan interpreteert. Ben toch echt een geboren en getogen Amsterdammer."

Dat was ook voor mij verrassend nieuws, want ook ik had, moet ik toegeven, de indruk dat hij Amerikaan was (je googelt eens wat en ziet: afgestudeerd aan The University of Chicago, verbonden geweest aan 't Department of Philosophy, Washington University. Het leek er dus op dat hij momenteel als 'van origine Amerikaan' in 't 4e jaar zit van het NWO-VENI-programma (dat kan heel goed want daar kunnen namelijk ook buitenlanders in terecht komen). Ik vond bij zijn lezing in Rijnsburg al zo knap dat hij als Amerikaan in drie jaar tijd zo goed Nederlands had leren spreken...
Enfin, hoe de verbeelding met een mens die eens iets gehoord heeft, aan de haal kan gaan - daar heeft Spinoza al in de KV over geschreven.
Nu ik hoorde dat hij toch echt 'een geboren en getogen Amsterdammer is', kon ik ook een opmerking plaatsen die ik tegen was gekomen en toen vreemd vond: een vraag van een journalist in een interview in de NRC aan Arnold Grunberg: "Uw jeugdvriend Eric Schliesser heeft aangetoond dat citaten uit uw correspondentie geplagieerd zijn in een artikel van Marek van der Jagt. Hoe kan dat?" Ja hoe zat dat? Kon dat kloppen: een Nederlander en een Amerikaan jeugdvrienden...? Er is ook een aardig interview te vinden met Gurnberg en Schliesser, waarmee de maakster een prijs won. En momenteel geven beiden samen college in Leiden - twee geboren Nederlanders (die niet helemaal gezworen kameraden zijn; spoor dat interview maar op)

Met het weer offline halen van de lezing is ook de zaak Schliesser uit de lucht schrijft dhr Verdult. Betekent dit dat de discussie door de webmanager eenzijdig wordt gesloten? De discussie sluiten doet geen recht aan de vrijheid van meningsuiting. Op een andere plaats op deze site wordt Spinoza afgeschilderd als De filosoof van de tolerantie (geheel in stijl met het door sommigen geadoreerde politiek correcte denken). Ik zie Spinoza met name als De filosoof van de vrijheid van meningsuiting, hij heeft daar stellige uitspraken over gedaan in lijn met zijn gehele filosofie (dus niet als trucje). Mensen die niet in een hokje willen worden gestopt (vrijdenkers, libertijnse liberalen, conservatieven met een open mind etc.) voelen zich ook thuis bij Spinoza. Ik ben geen Spinozakenner maar bestudeer slechts zijn filosofie (daar zal ik wel meerdere levens mee bezig zijn) en voel daar wel bij, echter ik zie Spinoza nog niet achter de politiek correcte vlag van quasi-intellectuelen (hun waarden met bijbehorende normen opdringend aan een ieder) aanhobbelen.

Jammer 'de zaak Schliesser' uit de lucht
Ik vind het jammer dat met het interessante stuk van Eric ook 'de zaak Schliesser' uit de lucht is gehaald. Ik heb de tekst van Eric al gekopieerd en ben nog steeds benieuwd naar een mooie, inhoudelijke reactie van Wim Klever, in een rustige stijl die Spinoza waardig zou zijn. Vooral na die prachtige reactie van iemand onder de schuilnaam 'Kvond' had ik gehoopt dat Wim z'n inhoudelijke argumenten had willen geven. De prachtige reactie van 'Kvond', die wel de rustige stijl van Spinoza waardig waardig was en die ik naar een filosofe had willen doorsturen, kan ik nu ook helaas niet meer vinden.

Dus, Stan, als je de 'de zaak Schliesser' zou willen terugplaatsen zonder artikel van Eric, graag.

Niks discussie eenzijdig gesloten! Zie maar: de reactiepagina bleef open staan. Het wordt nu alleen wel erg moeilijk om over Schliessers lezing nog verder te debatteren, nu die lezing niet meer in te zien is.
Het ging Spinoza om de vrijheid te filosoferen en wetenschap te bedrijven, niet om de vrijheid om maar van alles te roepen.

@ Klaas Meijer. Dat oorspronkelijke blog staat er nog wel; dat heb ik niet gewist. Klik linksboven op menu en blader een paar dagen terug. Of klik maar rechtsboven waar het getal van 10 reacties staat. En dan zie je dat alles er nog is.
En over wie achter 'Kvond' schuil gaat schreef ik eerder een blog:

http://spinoza.blogse.nl/log/wie-is-toch-die-spinozist-kevin-kevin-unveiled.html

Bij bovenstaande reaactie over de vrijheid etc. wordt het werkwoord "filosoferen" geplaatst tegenover het werkwoord "van alles roepen"! Volgens de interpretatie van dhr Verdult beoogde Spinoza het eerste. Ik wil niet drammerig overkomen maar zo'n opmerking heeft weinig met filosofie te maken, het komt meer in de buurt van arrogantie "dedainisme". Het houden/maken van wijsgerige bespiegelingen kan op diverse manieren, zowel deductief als inductief, waarbij het "van alles roepen" om tot de finesse te komen helemaal niet zo afkeurenswaardig is.