De Spinoza Groep wil juridisering van de overheid tegengaan

Zoals de geregelde bezoeker van dit weblog weet, is een van de dingen die ik hier doe: het bijhouden van wat er zoal aan spinozana in de breedste zin verschijnt. Alles waaraan de naam van Spinoza verbonden wordt en mij ter ore komt, krijgt een plekje op dit weblog.

Zo had ik op 07-11-2008 een blog over BentoSpino, een onafhankelijke adviesorganisatie die zich vooral op het overheids-bestuurlijke terrein beweegt. Met de directeur ervan, Rob van Doorn, heb ik enige gesprekken gehad om te zien of ik hen een tekst kon leveren over Spinoza’s filosofie in het algemeen en zijn politieke in het bijzonder, toegepast op arbeidsorganisaties en overheidsbestuurlijk handelen. Ik had daar wel oren naar, en ideeën over, maar begon er tegenaan hikken, zodat ik er toch liever vanaf heb gezien.

Intussen zie ik dat ze hun trainings en opleidingscapaciteit hebben ondergebracht in de BentoSpino Academie

En zojuist kreeg ik het bericht dat BentoSpino een nieuwe loot aan de stam heeft laten uitbotten: De Spinoza Groep.

Ex-bestuurders en professoren van uiteenlopende politieke pluimage hebben zich verenigd in De Spinoza Groep onder het motto ‘Een conflict vraagt niet om een dossier maar om een oplossing.’ De leden vinden de juridisering van de overheid een zorgwekkende ontwikkeling.

Net nadat in de afgelopen nacht de Eerste Kamer instemde met de crisis- en herstelwet, ook een soort de-juridisering die bezwaarprocedures inkort en snellere procedures rond de aanleg van wegen en andere infrastructurele projecten mogelijk maakt, biedt De Spinoza Groep zich aan voor vergelijkbare stappen.

De Spinoza Groep wil zich inzetten voor het snel oplossen van conflicten en problemen tussen of met overheden. Centraal daarbij staat de oplossing en niet de interpretatie van details. Ook ondersteunen zij bij de vorming van een college van B&W of Gedeputeerde Staten en kunnen zij adviseren bij lastige bestuurlijke vraagstukken. BentoSpino heeft daartoe een aantal bestuurlijke zwaargewichten weten bijeen te brengen. Tot de groep behoren Dick de Cloe (burgemeester Schoonhoven en ex-PvdA-Tweede Kamerlid), Jan Ekkers (ex-VVD-gedeputeerde Utrecht), Douwe Jan Elzinga (hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen), Hans Engels (hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde aan de Universiteit Leiden: de Thorbecke-leerstoel; tevens D66-senator), Jos van Kemenade (ex-PvdA-minister, oud-burgemeester van Eindhoven, ex-commissaris van de Koningin), Hanja Maij-Weggen (ex-commissaris van de koningin Brabant, voormalig minister en CDA-europarlementariër), Tine van der Stroom-van Ewijk (ex-VVD-burgemeester van Heemstede en Bunnik), Tof Thissen (senator GroenLinks), Cees Versteden (gemeentesecretaris van Bussum en van Utrecht, griffier N-Holland en hoofdredactievoorziter van bestuursrechtelijk tijdschrift De Gemeentestem), Jan Wibier (gemeentesecretaris van Delfzijl en van Winsum en algemeen directeur en secretaris van de provincie Fryslân) en Rob van Doorn (directeur van BentoSpino dat De Spinoza Groep faciliteert).

Dus, als we misschien binnenkort in het nieuws horen dat bij het oplossen van een groot maatschappelijk en bestuurlijk vraagstuk De Spinoza Groep wordt ingeschakeld, dan weten wij om welke groep het gaat – een soort A-team van Spinoza!

http://bentospino.nl./

PDF-brochure over De Spinoza Groep 

Artikel in Binnenlands Bestuur: Bestuurders in juridische fuik