De Spinoza-illustraties van Nina Hewelt

Deze Spinoza-cartoons maakte Nina Hewelt ter illustratie van enige artikelen over Spinoza in de Volkskrantbijlage van 8 maart 2014: Wilma de Rek schreef over "Onder spinozisten" en Marcel Hulspad over "De definitieve studie naar de ontvangst van Spinoza in Nederland"  n.a.v. het verschijnen van Henri Krop's Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland,. Ik had er al blogs over (cf. en cf.], maar had de afbeeldingen nog niet op zo’n manier opgenomen, dat ik ze als ‘curator’ kan opnemen in de verzameling Spinoza-illustraties. [Genomen van haar blogspot, waarop e.e.a. over de tot-stand-koming is te lezen; cf. ook hier].

 

Nina Hewelt is in 1990 in Bremen geboren, waar ze gymnasium deed; studeerde van 2011-2015 communicatieontwerp aan de ArtEZ - Hogeshool voor de Kunsten in Enschede, waar ze Cum Laude haar Bachelor of Arts (B.A.), Cross Media Design behaalde [cf. haar LinkedIn]; deed haar eerste praktijkervaring op als Assistente Beeldredactie bij de Volkskrant (waarbij ze dus o.a. deze Spinoza-afbeeldingen maakte). Vervolgens deed ze een practicum als graficus bij de „Zeit“ in Hamburg. En sinds maart 2016 werkt ze als volontair op de grafische afdeling van de Frankfurter Algemeine Zeitung. [Cf.]