De tentoonstelling "Spinoza Amsterdammer" op komst

Al geruime tijd was op de website van de Amsterdamse Spinoza Kring het voornemen te lezen dat men in het kader van Amsterdam Wereldboekenstad een tentoonstelling tot stand wilde brengen in de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam over "Spinoza Amsterdammer". Maar lange tijd bleef realisatie onzeker, daar men afhankelijk was van subsidies die nog niet toegezegd waren. Pas onlangs blijken er voldoende subsidietoekenningen ontvangen te zijn, zodat te lezen is dat die tenstoonstelling doorgaat en wel
van 6 september t/m 5 november 2008

[foto van hier

Hierbij werkt de Kring nauw samen met Amsterdam Wereldboekenstad, de Openbare Bibliotheek Amsterdam en het Amsterdams Historisch Museum. De tentoonstelling wordt financieel mogelijk gemaakt door subsidietoezeggingen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Schipholfonds en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. 

De Amsterdamse Spinoza Kring wil door middel van de tentoonstelling "Spinoza Amsterdammer" een breed en gevarieerd publiek kennis laten maken met de belangrijkste ideeën en opvattingen van de filosoof Spinoza. Na een bezoek aan de tentoonstelling weet de bezoeker wie Spinoza was, waar en onder welke omstandigheden hij tot zijn ideeën kwam en welke radicale en belangrijke rol hij heeft gespeeld in de ontwikkeling van het westerse denken. Ook worden de bezoeker handvatten aangereikt om de actuele betekenis van Spinoza te kunnen inzien.

De tentoonstelling zal bestaan uit de volgende vijf onderdelen:
- Amsterdam, rijke en tolerante stad
- het leven van Spinoza
- Spinoza's hoofdwerken
- Spinoza's invloed als inspirator
- Spinoza's relevantie voor nu

De tentoonstelling zal omlijst worden met een aantal lezingen.
De tentoonstelling "Spinoza Amsterdammer" is vanaf zaterdag 6 september t/m woensdag 5 november 2008 te zien in de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan de Oosterdokskade 143. Daarna zal de tentoonstelling nog op andere plaatsen in en rondom Amsterdam te zien zijn.

Van de website van de ASK

NB. De Spinoza-tentoonstelling Libertas Philosophandi in de Bibliotheca Philosophica Hermetica loopt nog tot 26 september 2008. [zie hier meer op dit weblog]