De vele benamingen van Benedictus de Spinoza

Zie hierna hoe de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis een lijstje bijhoudt met namen en aanduidingen in de literatuur voor Spinoza. 

                                      annotatie filosoof
                                      leefjaren 1632-1677

Baruch de Spinoza
Baruch Spinoza
Baruḵ Œpinozah
Bento de Espinosa
Benito Espinosa
B. d. S.
B.d.S.
Baruch d' Espinoza
... Spinoza
... Supinoza
Bento de Spinoza
Benedict de Spinoza
Benedikt von Spinoza
Benedictus de Espinoza
Benedictus Despinoza
Baruch de Espinoza
Baruch de Spinoza
Barukh Spinoza
B. D. S. Benedictus de Spinoza
S. D. B. Benedictus de Spinoza?
Barukh Shpinoza
Borekh Shpinoza
Benedictus de Spinoza

Van de DBNG

Ik ben nog tegengekomen (zie hier over het Jiddisch tobeelstuk))

Borukh fun Amsterdam