De vrije wil bestaat [ ] wel [ ] niet

Zoals ik al eerder voorspelde zal de komende tijd meer en meer het thema van het al dan niet bestaan van de “vrije wil” aan de orde worden gesteld.

De illustratie leen ik van de website van de universiteit Tilburg, waar Victor Lammer op 31 januari j.l. een lezing gaf over, u raadt het al: De Vrije Wil Bestaat Niet.

                                              _________________

Bij het Studium Generale van de Universiteit Utrecht loopt een lunchreeks “Broodje brein - Lichaam en geest” (“Wat zegt de moderne geneeskunde over de scheiding tussen lichaam en geest? Wat vertelt de neurologie over het bestaan van de vrije wil? Hoe leren verschillende disciplines als de biologie, de literatuurwetenschap en de sociologie van elkaar als het gaat over identiteit en het zelf?”)

Daarvoor zal op woensdag 23 februari Dr. Thomas Müller (Wijsbegeerte, UU) spreken over: De vrije wil.
Hij zoekt een nieuwe benadering van de vrije wil vanuit filosofisch perspectief, die past binnen een natuurwetenschappelijk wereldbeeld.

Hij ontving 1,5 miljoen Europees subsidiegeld voor filosofisch onderzoek naar vrije wil. [zie daarover dit blog van 20 aug. 2010]

“Stuurt het brein ons of sturen wij ons brein? Is er onderscheid te maken tussen het brein en de bestuurder? Internationaal is er vanuit de biologie, psychologie en andere takken van wetenschap baanbrekend onderzoek gedaan naar de werking van ons brein. Denk aan boeken als 'Wij zijn ons brein' van prof. Dick Swaab en onderzoek van prof. Frans de Waal. Maar ook in het tijdschriftenschap zie je aan bladen als Happinez, Psychologie magazine ed. dat er erg veel behoefte is aan theoretische en praktische filosofie. Maar wanneer ons gedrag wordt bepaald door processen in ons brein, dan lijkt dat haaks op het idee van de mens met een vrije wil te staan. Iedereen heeft wel een mening over het fenomeen 'vrije wil'. Müller betoogt dat de begrippen indeterminisme (de onbeperkte wilsvrijheid) en interventie de belangrijkste blinde vlekken zijn binnen het debat over de vrije wil van de mens. Naast een bijdrage aan het filosofisch debat over vrije wil, zal Müller met zijn onderzoek aanhaken aan neurowetenschappelijk onderzoek en perspectieven openen voor toekomstig onderzoek in de theoretische en praktische filosofie.”

Wanneer: woensdagen vanaf 9 februari, 13.00 tot 13.45 uur
Waar:
Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3, Uithof

[Meer informatie hier en hier]

                                       _________________

Op 17 maart 2011 om 20.00 uur in het Paard van Troje [Prinsegracht 12, Den Haag, www.paard.nl] is Victor Lamme weer aan de beurt met een Publiekslezing van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie: De vrije wil bestaat niet.

“De vrije wil is een illusie, aldus neurowetenschapper Victor Lamme. Maar wie zit er dan aan het stuur in onze hersenpan? Wat bepaalt dat we doen wat we doen? Welke stukken brein geven de doorslag als het gaat om de keuzes van alledag of om de grote beslissingen in ons leven? En welke rol spelen onze gedachten en ons bewustzijn bij dit alles? Tijdens de NIHC-publiekslezing geeft Lamme inzicht in de anatomie en het functioneren van ons brein.”

[meer informatie hier]

                                       _________________

Arnhem - Lezing: Vrijheid, een tweesnijdend zwaard?

Op 1 maart, om 19:30 uur, geeft Ed Roosma een lezing, georganiseerd door de Afdeling Arnhem van het Humanistisch Verbond. In deze lezing komen de twee tegenover elkaar staande ideeën van keuzevrijheid en determinisme aan de orde. De nadruk hierbij zal liggen op de manier hoe filosofen zoals Baruch de Spinoza, Avishai Margalit, Ian Buruma en Hannah Arendt de effecten hiervan zien op de praktijk van je eigen leven en op de politieke constellatie en het karakter van de samenleving in Nederland.

Na de inleiding gaan de deelnemers onder leiding van de docent met elkaar in gesprek. Actuele vragen en opvattingen over vrijheid en de grenzen ervan in de samenleving staan dan centraal.

Er is geen bijzondere vooropleiding vereist om deze bijeenkomst bij te wonen; wel echter interesse voor dit steeds terugkerend maatschappelijk belangrijk thema.

Deze lezing wordt georganiseerd i.s.m. boekhandel ONGERIJMD (www.boekhandelongerijmd.nl)

Tijd: 19:30 uur

Plaats: De Bakermat, G.A. van Nispenstraat 139, Arnhem (bij Sonsbeekpark)

Kosten: € 5,=

Opgeven: Boekhandel ONGERIJMD, Nieuwstad 38, Arnhem tel: 026 - 445 87 58 of info@boekhandelongerijmd.nl

Meer informatie: http://afdeling.humanistischverbond.nl/arnhem