De website van Siebe Thissen

Siebe Thissen, hoofd Kunst & Openbare Ruimte van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, is in 2000 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gepromoveerd in de geschiedenis van de filosofie met zijn proefschrift: ‘De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland 1850-1907’ (SDU Den Haag 2000). 

foto van hier

Op zijn website stelt hij dit proefschrift, besprekingen ervan en diverse andere teksten over Spinoza en Spinozisten digitaal beschikbaar in html- en pdf-formaat.

2000 De Spinozisten   21.09.2004 3,2MB
Siebe Thissen, De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland 1850-1907 (proefschrift & handelseditie SDU Uitgevers Den Haag 2000) isbn. 90 12 08705 8.

 

2000 Het leven van Spinoza   26.01.2004 27kB
Voordracht naar aanleiding van de presentatie van de Nederlandse vertaling van Margaret Gullan-Whur, Within Reason. A Life Of Spinoza [Spinoza. Een leven volgens de rede], uitgegeven door uitgeverij Lemniscaat (Rotterdam 2000), georganiseerd door Lemniscaat in samenwerking met de Vereniging Het Spinozahuis te Amsterdam (november 2000).

 

1999 Willem Meijer   26.01.2004 50kB
Voordracht gehouden te Katwijk (1999) tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Het Spinozahuis.

 

1997 Domela Nieuwenhuis   06.08.2004 38kB
Gepubliceerd in De As (#117 1997).

 

1997 Spinoza-koorts   26.01.2004 60kB
Voordracht gehouden op 15 mei 1997 in De Rode Hoed te Amsterdam, tijdens een congres ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Vereniging Het Spinozahuis.

 

1995 Een wijsgerige beweging in Nederland en haar publieke rol (1850-1922).
Over spinozisme en heglianisme
Gepubliceerd in Krisis.Tijdschrift voor Filosofie (#60, 1995).

 

1994 Licht en schaduwbeelden   26.01.2004 52kB
Zie ‘Images of Light and Shadow’.

 

1994 Images Of Light And Shadow (english)   26.01.2004 47kB
Published in Wiep van Bunge and Wim Klever (eds.), Disguised and Overt Spinozism Around 1700 (Leiden-New York-Cologne 1996) and read as a paper at the International Spinoza Colloquium, EUR Rotterdam, 5-8 October 1994.

 

1993 Jacob Moleschott en het materialisme   26.01.2004 39kB
Gepubliceerd in Michiel Wielema [et al], Jacob Moleschott. Monist of Materialist? (De Vrije Gedachte, Rotterdam 1993). De tekst is gebaseerd op een lezing tijdens het Moleschott Symposium, Humanitas Rotterdam, 16 oktober 1993.

 

1992 Johannes van Vloten   26.01.2004 25kB
Gepubliceerd in Trouw (16 januari 1993).

 

1991 Bernard Damme en het Spinozisme in Rotterdam   26.01.2004 42kB
Voorwoord/inleiding in de facsimile uitgave, B. Damme, B. de Spinoza. Populaire bijdrage over zijn leven en leer (Rotterdam 1908), heruitgegeven door Cagliostro te Rotterdam in 1992.

 

1991 A H de Hartog   10.08.2004 18kB
Gepubliceerd in Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (#1 1991).