Dit jaar 300 jaar Mandeville's Fabel van de bijen

Jaarlijks wordt in Rotterdam een Mandeville Lecture gehouden ter ere van Bernard Mandeville, de arts, die uit Rotterdam afkomstig was, maar in Engeland z'n befaamde en tevens verdefelijk geachte boeken schreef. Mandeville’s leer ligt kernachtig vervat in de ondertitel van zijn The Fable of the Bees, or Private Vices, Public Benefits.

Daar het dit jaar 300 jaar geleden is dat dit boek verscheen, wordt er op vrijdag 6 juni aan de Erasmus Universiteit een conferentie met meerdere sprekers aan gewijd [cf.]. Zou één van de sprekers op die conferentie een relatie leggen met Spinoza? Zie dit blog over een publicatie waarin Wim Klever die relatie uitdiepte. Zie hier het PDF van zijn artikel BERNARD MANDEVILLE AND HIS SPINOZISTIC APPRAISAL OF VICES.

Mocht u meer over Mandeville willen weten dan wijs ik erop dat als u op de website van de KB (dus niet bij de catalogs) de naam van Mandeville ingeeft u niets krijgt: daar is iets mis. Maar er is daar wel een apart dossier over Mandeville; via deze link brengt Spinoza.blogse u daarheen.

Reacties

Stan, gezien profiel en publikaties van genodigde sprekers verwacht ik niet dat een van hen een relatie met Spinoza zal leggen. De conferentie is georganiseerd door de afdeling filosofie en geschiedenis van de economie die niet samenwerkt met de Verlichtings-sectie Van Bunge, hoewel delen van dezelfde faculteit. Donderdag a.s zal ik denkelijk gelegenheid krijgen enkele deelnemers te spreken bij gelegenheid van de feestelijke Mandeville-lezing die dit jaar aan Shorto (van dat goede Manhattan- en slechte Amsterdamboek) is tegekend.
Toevallig was ik vandaag bezig mij mentaal op de herdenking van Fabke-1714 voor te bereiden door mijn eigen "Mandeville (1670-1733). Cynisch essayist op basis van Spinoza's Ethica" (2010) te herlezen, dat ik naar mijn gevoel een eeuwigheid geleden heb geschreven. Ik vind dat ik daarin overtuigend materiaal heb aangedragen voor het Spinozistisch karakter van zijn gehele oeuvre (en ook goed heb beschreven), maar moet wel vaststellen dat ik behalve die van jou geen enkele reactie op deze uitgave in eigen beheer heb ontvangen. Ik had die eigenlijk ok in het Engels moeten schrijven zoals mijn oorspronkelijke maar veel te korte aetikel over Mandeville. Ik verwacht ook niet dat de Rooterdamse gasten zullen ingaan op het baanbrekend werk van Den Uyl, Scribano en Israel in dezen. Helaas. Filosofisch verwacht ik van Shorto al helemaal niets. Ik ga er enkel heen omdat ik mij betrokken voel bij het Mandeville gebeuren en voor de borrel na afloop.

Goed dat je erop wijst dat donderdag de Mandeville-lezing wordt gehouden door Russell Shorto. Ik had (verkeerd) begrepen dat die conferentie in de plaats kwam van die lezing, maar het is dus en-en. Die lezing wordt gebracht als een "maatschappelijke eredoctoraat" door de EUR.
http://www.eur.nl/mandeville/home/

So vice is beneficial found,
If by justice lopt and bound.
Mandeville laat zich niet voor het karretje van het liberalisme spannen zoals Hayek (1978) en Rosenberg (1963) beweerden.