Dit weblog houdt een poll naar de grootste bijdrager aan de Spinoza-kunde

[Een dag later... Dit leek toch niet zo'n goed idee. Als in 24 uur niemand een keuze maakt, moet de conclusie wel zijn: er is geen behoefte aan een poll. Dus is hij weer ingetrokken.] 

We kiezen van alles...: de beste sportvrouw of -man, de beste regisseur, de politicus van het jaar... enzovoort.
Waarom eens niet de grootste Spinoza-kundige?

Dagelijks worden rond de honderd bezoeken aan dit weblog gebracht. U kunt dit zelf zien aan de hand van het icoontje van OneStat helemaal onderaan. Dat zijn niet elke dag dezelfden; dus per week telt het weblog misschien wel het dubbele aantal bezoekende personen. We mogen er vanuit gaan dat dit voornamelijk geïnteresseerden in Spinoza betreft.

Samen met Haije Bouwman bedacht ik om eens een poll te houden. Om te zien wie de bezoekers van dit weblog aanwijzen als degene die het meest heeft bijgedragen tot de Spinoza-kunde. U treft de poll aan in de rechterkolom.

We hopen dat velen eraan deel willen nemen. Iedere pc-aansluiting (IP-adres) krijgt van het programma éénmaal de mogelijkheid om een stem uit te brengen.

De poll blijft twee weken open. Op 1 januari kunnen we zien wie is aangewezen (wie "heeft gewonnen"). Dit wordt onthouden in een blog, waarna de poll wordt verwijderd.
De prijs bestaat vooralsnog slechts uit de erkenning en de eer.

 

Als er voldoende wordt deelgenomen (het wellicht zelfs een succes wordt), kan hij over een jaar worden herhaald. Of wellicht kunnen we nog eens een poll met een andere vraagstelling doen. U kunt daarvoor voorstellen doen.

Voor het geval we een naam vergaten, is er de mogelijkheid om "een ander" aan te klikken. In dat geval is het verstandig om die naam door te geven via de e-mail (zie rechtsboven en in de kop).

Voor de duidelijkheid: meedoen met de stemming geschiedt volledig anoniem. Het programma controleert wel de IP-adressen, maar de  'webmaster' krijg die niet te zien.

Dit was 'm (de keuze van 'een ander' was er nog aan toegevoegd)

Reacties

Het was toch ook een waanzinnig idee, een commerciele media-stunt, om de grootste Nederlander (kunstenaar of wetenschapper) te kiezen! Was het TV-publiek voldoende geinformeerd om daarover te oordelen? En nog erger: kunnen Nederlanders wel hierarchisch worden gerangschikt? Volgens Spinoza is er (zie brieven aan Hugo Boxtel) geen hoog en laag in het universum, evenmin - zo mogen we deze gedachte uitbreiden - tussen mensen onderling. Voor de ogen des geestes zijn allen gelijkelijk werktuigen van de Natuur.

Beste heer Klever,

Ook al ben ik, zoals u en 'allen gelijkelijk werktuigen van de Natuur' toch vind ik u een uitzonderlijk goed werktuig van de natuur.

Daarvoor hartelijk dank!

Volledig anoniem...bij deze kleinburgerlijk politiek-correcte -en dus weinig met Spinoza van doen hebbende- webmaster....laat mij niet lachen! Nu vooruit dan maar, doe mij dan maar (tromgeroffel).....Wim Klever (die laat zich over het algemeen geen oren aannaaien).

Ik was abuis ik stem bij nader inzien op Wiep van Bunge. Tikte ik van Bunge nee ik bedoel Herman de Dijn die rozenkweker. Ik tik soms sneller dan ik denk...het had natuurlijk Jan Knol moeten zijn, die van die hitserie over spinazie. Spinazie met zalm een goede combinatie. Nu was ik even afgeleid over eten he...Nee doe toch maar Henri Krop. He mag Miriam van Reijen ook meedoen van de webmaster (die alles wat los en vast zit verzamelt). Ja Miriam....het vlees is zwak he. Piet Steenbakkers is op de universiteit natuurlijk niet op zijn achterhoofd gevallen maar met concurenten zoals Marin Terpstra en Theo Verbeek...nu wordt het toch nog moeilijk zeg. Ik ga er nog eens goed over nadenken. Dus zeg maar vanuit de eerste versnelling (verbeelding) naar de tweede (reden). Ik hoop dat mij dat nog op tijd lukt....ik denk het niet!!!!