Doe je best – het universum doet de rest

Ook het lezen van een ochtendblad doet soms aan Spinoza denken, ook waar niets van diens filosofie aan de orde lijkt. Vanmorgen een interviewtje over yoga met de in Canada geboren Kyrin Hall (33), die al van alles deed (filmactrice, MTV-presentatrice enz.), maar nu in Amsterdam-Zuid een yoga-studio heeft. Door yoga had ze ontdekt dat haar eerdere leven ‘een constante paniekaanval’ leek. De laatste zin luidt: “als ik mijn best doe, zorgt het universum voor de rest.”

Leuk te lezen. Hoeveel mensen zullen hun leven in verband met het universum brengen? Alleen degenen die in astrologie geloven? Ik kan me in de geciteerde passage wel vinden: het brengt het ‘ik’ (dat zelf ook wat vermag) in relatie met de totale omgeving, het universum, het al. En ik realiseer me bij het lezen meteen dat er een andere, naturalistisch-deterministische Spinoza-lezing is die - naargeestig - het idee “ik doe mijn best” als volstrekte illusie uitlegt en benadrukt dat ook daarin – in mijn doen - het universum aan het werk is: dat ik niets zelf heb of doe. Zo lees ik Spinoza niet en ik zie hem ‘ja’ knikken bij de aanbeveling: doe je best – het universum doet de rest.
Quo magis agit, eo perfectior est & plus habet realitatis.

Hoe méér iets werkt, hoe volmaakter het is & hoe meer werkelijkheid het heeft (samengesteld uit V/40 + bewijs)

               
                                  Kyrin Hall doet de Parsvottanasana

Zulke oefeningen zijn overigens niets voor mij (jammer genoeg).

Reacties

Nee, niet enkel de rest. Moest je toch al weten, Stan.

Inderdaad, niet alleen de rest, want het ik maakt ook deel uit van het universum.

Oké, de titel van het blog had om het exacter te stellen beter kunnen luiden: Doe je best – de rest van het universum doet de rest.

Was bedoeld als reactie en 'correctie' op Wim Klever.

Uiteraard, Henk, dat was het mijne ook (en geen 'correctie' van de jouwe). Ik weet dat jij met mij Spinoza zo leest: niet alleen het universum bestaat en handelt, de modi ervan die wij zijn, bestaan en handelen ook - daarbinnen mét iets eigens (dat we van dat universum gekregen hebben).

Misschien wel aardig hier even te wijzen op een passage in Brief 32 over het deel en het geheel (met die prachtige vergelijking over het 'wormpje in het bloed') waar de autograaf te lezen geeft: "Want daar het tot de natuur van de substantie behoort oneindig te zijn [...] volgt daaruit dat ieder afzonderlijk deel van de lichamelijke substantie als geheel behoort tot de substantie als geheel, en niet zonder de rest van de substantie kan bestaan of gedacht worden." Die 'rest' is mogelijk door de redacteuren van de OP weggewerkt, want daarin is te lezen "en niet zonder haar kan bestaan of gedacht worden." Te begrijpen, want 'rest van de substantie' is een tamelijk onmogelijk idee.

Alles bestaat noodzakelijk.
Als er een ding bestaat dan bestaat alles.
Als er een ding niet zou zou bestaan dan zou er niets kunnen bestaan.