Domeinnaam benedictusdespinoza.nl in de aanbieding (gratis)

Tot mijn spijt moet ik toegeven dat het voor een amateur (u weet wel, liefhebber) niet te doen is om een website tegen voortdurende cyberaanvallen te beschermen. Ik was blij dat ik de vaardigheid bezat om (enkel met gebruik van MS WORD) een website te maken en via ftb online te krijgen. Jaren terug heb ik er met plezier aan gewerkt om naast dit weblog met actualiteiten en discussies een website te hebben waar ik informatie op een meer systematische wijze kon presenteren. Ik kreeg wel eens een enkele maal te horen dat het er aardig uitzag en als nuttig werd gezien.

Maar om de zoveel tijd waren cybercriminelen binnengedrongen om de site met malware te besmetten. Het kostte me telkens veel tijd om uit te zoeken wat ik er tegen kon doen. Het lukte me echter niet om een meer definitieve beveiligingswal er omheen te bouwen, zodat ik tenslotte het moede hoofd in de schoot heb gelegd. Al geruime tijd geven beveiligingsprogramma's de waarschuwing dat het een "gevaarlijke pagina" betreft, waarbij ze de toeging blokkeren. Ik geef toe dat ik de oorlog op internet heb verloren en geef me over. Als de periode bij de provider afloopt ga ik het contract niet meer verlengen.

             
            (zo zag de openingspagina
 van benedictusdespinoza.nl eruit)

Als ik er gewoon mee ophoud, zal je zien dat profiteurs zich de domeinnaam simpelweg toe-eigenen en die dan vervolgens voor veel geld aan geïnteresseerden trachten door te verkopen. Zo staat ook www.spinoza.nl te koop voor de prijs € 879,00 (excl. BTW; incl. € 1.063,59). Ooit behoorde deze toe aan de woningbouwvereniging in Rijnsburg en ik had die gratis kunnen overnemen als de secretaresse van de directeur had willen meewerken (in die tijd moesten nog formulieren worden ingevuld en ondertekend en toegezonden aan de centrale beheerder van domein-adressen. Tegenwoordig gaat dat eenvoudiger).

Ik vermoed dat ‘mijn’ domeinnaam, benedictusdespinoza.nl, zo’n gewild adres kan zijn.

Als u mij laat weten dat en waarvoor u hem wilt gebruiken, zal ik u de zgn. EPP code (de autorisatiecode, vroeger ook wel 'token' genoemd, die noodzakelijk is om de domeinnaam te kunnen verhuizen) laten weten. Mochten er meerdere belangstellenden zijn, dan zal ik 1 juli beslissen aan wie ik hem overdraag. U heeft dus t/m 30 juni de tijd om mij uw interesse te laten weten.

Dat kan heel eenvoudig via het contactformulier in de kop of - bij voorkeur - via het e-mail-adres dat bovenaan de links staat die u aan de rechterzijde van het blog vindt.  

 

Reacties

Stan, ik ben he-le-maal geen computernerd, laat staan kenner.
Een (nagenoeg) totale leek zo je wil... Niet helemaal, want dan zat ik hier natuurlijk niet te lezen, en commentaar te geven.

Ik begrijp dus je artikel niet helemaal.
Impliceert dit dat deze blog ook stopt??

Bestaat er dan niet de mogelijkheid dat ik deze 'domeinnaam' koop en hem aan jou wegschenk? Zodat deze blog blijft bestaan?
Of kunnen we hem niet met z'n allen kopen, en aan jou wegschenken?
Ik weet niet of zoiets technisch, juridisch dan wel gewoon praktisch mogelijk is... Maar ik verneem het graag.

Nee, Sven, de bedoelde website staat naast en los van dit weblog. Zie ook de verschillende domeinnamen:
benedictusdespinoza.nl
spinoza.blogse.nl

Het is ook geen geldkwestie, maar het ontbreken van tijd, zin en deskundigheid om benedictusdespinoza.nl te verdedigen tegen cybercrime en zo de lucht te houden. Het is misschien wel een geldkwestie: om die deskundigheid en permanente aandacht te kunnen inkopen zou ik geld moeten hebben; ik ben immers geen door WNO o.i.d. gesubsidieerde instelling. Maar ik ga geen crowdfunding zoeken.
Met spinoza.blogse.nl hoop ik door te kunnen gaan.

Ach, dat is toch wel heel erg — het internet moet juist een plek kunnen blijven van het vrije woord. En niet een soort Napels waar eigenlijk de criminelen het voor het zeggen hebben... “Alles van waarde…”