Drie nieuwe Mededelingen vanwege Het Spinozahuis

Na afloop van de bijeenkomst kregen de deelnemers aan de VHS-cursus die tevens lid van de vereniging zijn, een enveloppe mee met daarin:

[1] de uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die op zaterdag 6 juni 2015 in het gemeenschapshuis ‘de Burgt’ in Rijnsburg zal worden gehouden. Voor en na de jaarvergadering zullen lezingen worden gegeven door

• Filip Buyse over “De filosoof Robert Boyle en de wetenschapper Spinoza. Over een nieuwe filosofie van lichamen.”

• Winfried Schröder over “Spinoza en zijn radicale volgelingen.”

[2] De Mededelingen vanwege Het Spinozahuis:

• Nr. 99, Moira Gatens, Benedict Spinoza and George Eliot: Daniel Deronda as Heretical Tekst

• Nr. 108, Andrea Sangiacomo, Adam’s Sin in Spinoza’s Correspondence with Willem van Blijenbergh

• Nr. 110, Jasper Schaaf, Realistische vrijheid en dynamische macht in het licht van het denken van Spinoza en Marx