Een analyse van de claim dat we in het Graat-portret met Spinoza van doen hebben

Heden ontving ik een uitgebreide reactie van Rindert Jagersma, waarin hij reageert op het (concept)artikel van Anna Koldeweij MA en Constant Vecht dat via het blog van 1 april 2016, “Repliek op Kaddisj voor een "Graat-Spinoza"-schilderij…” door mij werd gepubliceerd. Ik schreef daar toen bij: “Wellicht lokt het deskundige reacties uit.” En zie – hier zo’n reactie.

Boekwetenschapper Rindert Jagersma kan de regelmatige bezoeker van dit Spinoza-blog bekend zijn. Hij gaf me in het verleden diverse tips. Vooral is hij, samen met Trude Dijkstra, bekend als de ontdekker van de drukker van de Tractatus theologico-politicus en de Opera Posthuma, te weten: Israël de Paul (1630 – 1680) [cf. blog van 16 mei 2013]. Hij is bezig met een promotieonderzoek waarin hij zich richt op de rol die schrijvers en drukkers van pamfletten speelden in de ontwikkeling en de verspreiding van de ideeën van de Vroege Verlichting, met accent op Ericus Walten, daar die één van deze belangrijkste en beruchtste pamflettisten was [cf. blog].

Rindert dus heeft zich gezet aan een kritische lezing van ‘Een tot nog toe onbekend portret van Spinoza’ van Koldeweij/Vecht. Hij analyseert grondig de argumenten en achtergrondveronderstellingen die de auteurs aanvoeren voor hun stelling dat we met het schilderij met Spinoza van doen hebben. Hij schift deze in die welke z.i. overeind blijven en die welke hij discutabel acht. Zijn “Antwoord op ‘Een tot nog toe onbekend portret van Spinoza’” werd zojuist als PDF gepubliceerd en wordt door mij van harte ter lezing aanbevolen.

Als we met het schilderij met Spinoza van doen hebben, en deze blogger twijfelt daar niet aan, is het uiteraard elke aandacht waard die kan bijdragen aan helderheid en om twijfels of raadsels die er omheen lijken te hangen, weg te nemen resp. op te lossen.

Zie hier de link naar zijn eigen website waarop hij de portretten ter vergelijking heeft geplaatst. U kunt er door met de cursor over de afbeelding te gaan, deze meer of minder over elkaar heen leggen.  

Toevoeging 20 april 2016

Rindert Jagersma stuurde mij nog de volgende afbeeldingen toe: links het Wolfenbütteler portret gespiegeld, rechts daaroverheen het Graat portret met de ogen over  elkaar gelegd en de rest in dezelfde ratio gehouden.

 

Reacties

Een duoportret aan het eind toegevoegd.