Een bijdrage tot begrijpen van Spinoza’s fysische ontologie

photo of thomasBroeder Thomas Bushnell bsg, ingetreden in de ‘brotherhood of saint Gregory’, een religieuze orde van de Episcopale (= Anglicaanse) Kerk, werd in 2007 doctor in de filosofie op een proefschrift getiteld Peter Abelard's conception of the good. In het kader van zijn master of arts in filosofie dat hij in 2003 behaalde aan de universiteit van California, schreef hij onder meer

on Spinoza's physical ontology (seminar paper)

Graag wijs ik op dit zeer intrigerende stuk dat op zijn website te vinden is. Hij probeert een stukje van Spinoza’s metafysica uit te werken, waaraan Spinoza zelf niet is toegekomen, n.l. een oplossing te vinden voor het onderscheid tussen modi, waar dat niet meer kon op de manier waarop dat in de Aristotelische filosofie geschiedde (waar de dingen substanties waren die door hun eigenschappen onderscheiden werden). Hij gaat daarbij in discussie met Jonathan Bennett die voor die kwestie een field metaphysic ontwierp, die volgens deze broeder Thomas te modern is. Hij komt met een andere benadering, waar ik eventuele geïnteresseerden graag op wijs. Ik ben (nog) niet in staat alles te volgen, maar kan al wel duidelijk merken dat deze broeder Thomas goed weet waarover hij spreekt en niet zomaar wat bazelt.

Hij heeft een lekker eigenzinnige website en eigenwijze spelling (doet niet aan hoofdletters) en zijn habijt en christendom zetten je mogelijk op het verkeerde been... alsof zo iemand Spinoza niet serieus kan nemen. We leven in interessante andere tijden.