Een bijzondere inleiding tot Spinoza

Ieder met belangstelling voor Spinoza raad ik de lezing aan van dit boek: 

Th. Zweerman, Spinoza’s Inleiding tot de filosofie. Ethiek als verhuiskunde. Met medewerking van redacteur Paul Juffermans, Boom, Amsterdam, 2006, ISBN: 9789085061489, 285 blz. [€ 31.50]

Een buitengewoon knappe inleiding op Spinoza’s eigen inleiding tot de filosofie, diens inleiding namelijk bij zijn “Vertoog over de verbetering van het verstand.

Hier plaatste ik een bespreking [die daar niet meer is te bereiken; daarom op dit blog opnieuw gepubliceerd]

Ik leerde dit boek kennen via de beschrijving van een cursus die door Paul Juffermans bij HOVO Brabant wordt gegeven. Toen ik mij inschreef, bleek hij al volgeboekt te zijn. Hier neem ik deze tekst over van de website van HOVO Brabant.
Spinoza's Inleiding tot de filosofie.
Al op betrekkelijk jeugdige leeftijd beschreef Spinoza op de eerste bladzijden van zijn vroegste werk, de zogeheten Verhandeling over de verbetering van het verstand, in autobiografische termen zijn keuze voor een weg naar de filosofische levenswijze. De auteur beschrijft daar op grond van welke overwegingen zijn keuze voor een filosofische levenswijze tot stand komt en wat deze levenswijze inhoudt. Tevens nodigt hij de lezer uit ook de weg naar de filosofische levenswijze op te gaan. Theo Zweerman (1931-2005) heeft een zeer rijk en gedetailleerd boek geschreven over deze filosofische autobiografie van Nederlands grootste denker. Ikzelf heb samen met de auteur gewerkt aan een nieuwe en toegankelijker versie van dit boek. In dit boek met de titel: Spinozas Inleiding tot de filosofie, ethiek als verhuiskunde, wordt een rijk en diepzinnig commentaar gegeven op de eerste bladzijden van Spinoza's jeugdwerk met vele doorkijkjes naar Spinoza's rijpe werk alsmede naar andere denkers uit de westerse wijsgerige traditie, zoals Plato, Aristoteles, de Stoa, Descartes, Kant, Nietzsche, Heidegger en Levinas.
In deze cursus zullen we Spinoza's jeugdwerk nauwkeurig doorlopen aan de hand van boven genoemd commentaar. De cursus biedt zowel inzicht in Spinoza's filosofie alsook is zij een oefening in het zodanig lezen van een filosofische tekst dat de rijke zeggingskracht ervan wordt blootgelegd. Ook zullen er in de cursus vele raakpunten met andere filosofen uit de wijsgerige traditie aan bod komen. Daarbij zullen we telkens weer stuiten op de grondvragen van de wijsgerige ethiek, die betrekking hebben op de aard en de bestemming van de mens.