Een HOVO-syllabus over Spinoza's filosofie

Vandaag kwam ik dit tegen:

Dr. Fabiola Jara, (cultureel antropologe aan de Utrechtse Universiteit ) & Dr. Jos Scheren  (niet academisch werkzaam filosoof) gaven voor HOVO Utrecht in 2009 een cursus over de filosofie van Spinoza en schreven daarvoor de syllabus: HET VRIJE DENKEN EN HANDELEN VOLGENS BENEDICTUS DE SPINOZA. Deze 10 colleges zijn in deze syllabus weergegeven en als PDF op internet te vinden. Het is een heel eigen inleiding in de filosofie van Spinoza geworden, waarin ze meermalen voor mij heel aparte gezichtspunten aandroegen. Ze baseren zich sterk op Gilles Deleuze. Behalve diens cursussen die hij in Vincennes gaf en die op internet te vinden zijn heeft Nederland nu ook zijn vindplaats van op hun beurt weer sterk op hem gebaseerde lessen.

Het vierde college over 'Het lichaam' vond ik het minst geslaagd en nogal onbegrijpelijk. Het is uiteraard wel aardig om, zoals Deleuze tientallen malen herhaalt, Spinoza's inzicht op te schrijven: "Niemand heeft ooit vastgesteld wat een lichaam vermag." Ik krijg het gevoel dat de auteurs het relationele binnen de complexe lichamen en de grens van lichamen als limietbegrip zelf nog niet helemaal hebben begrepen; het kwam bij mij niet over; en ik heb niet de indruk dat het alleen aan mij lag.

Een 'vernieuwing' is dat ze Spinoza theologie laten studeren aan de school van Van den Enden. Een kleinigheidje.
Sympathiek om zo'n syllabus aan geïnteresseerden beschikbaar te stellen.  

Beide docenten boden voor januari 2009 een cursus aan: Spinoza voor activisten, maar die kon jammer genoeg geen doorgang vinden. Had zullen gaan over: 1) Spinoza en de oorlog. 2) Spinoza en de universiteit. 3) Spinoza en het racisme. 4) Spinoza en de huidige economische crisis. [Zie hier]

Jos Scheren over Michael Hardt, Toni Negri. Empire. Cambridge 2000 [hier]