Een Spinoza-special van 40 jaar geleden

In het blog van 19-06-2011 reconstrueerde ik een overzicht van: "De herdenkingen van Spinoza's 250e sterfdag in 1927." Voor de herdenking van zijn 300e geboortedag in 1932 heb ik dat niet meer gedaan.

Ook voor 1977 (300e sterfdag) heb ik dat niet gedaan; wel bracht ik een aantal sprokkels. In 1977 werd op vele plaatsen in de wereld de 300e sterfdag van Spinoza herdacht. Door de Universiteit van Amsterdam werd bijvoorbeeld een grote Spinoza-tentoonstelling ingericht: Herdenkingstentoonstelling 1977 Wie was Spinoza? [cf.]. Er werden conferenties gehouden. En er kwamen publicaties. Eén daarvan was Speculum Spinozanum 1677-1977, waarvoor Siegfried Hessing de redactie voerde en bijdragen vanuit de hele wereld inzamelde. [cf.]

Toen ik gisteren het blog “Paul Kashap redigeerde als eerste een verzamelbundel met artikelen over Spinoza” aanvulde, ontdekte ik dat The Southwestern Journal of Philosophy, Vol. 8, No. 3, SPINOZA ISSUE (FALL, 1977) speciaal aan Spinoza was gewijd. Dit houd ik voor de geschiedenis van het spinozisme hier even vast.

 

Deze special verscheen een jaar later nog eens apart als

Robert W. Shahan & J. I. Biro (Ed.) Spinoza: New Perspectives. University of Oklahoma Press, first edition March 1978 [cf. Amazon],

                 

waarvan de inhoud blijkt uit de Duitse Spinozabibliografie:

Mark, Thomas Carson: Truth and Adequacy in Spinozistic Ideas, 11-34 [oorspr. in: Southern Journal of Philosophy 7 (1977), 11-34]

Parkinson, G[eorge] H[enry] R[adcliffe]: 'Truth is it's own standard': aspects of Spinoza's theory of truth,  35-56. [oorspr. in: Southern Journal of Philosophy 7 (1977), 35-56]

Kashap, Paul S.: Spinoza's Use of 'Idea', [57]-70. [oorspr. in: Southern Journal of Philosophy 7 (1977), 57-70]

Lachterman, David R.: The Physics of Spinoza's 'Ethics', 71-111. [oorspr. in: Southern Journal of Philosophy 7 (1977), 71-111]

Radner, Daisie: Malebranche's Refutation of Spinoza, 113-128. [Oorspr. in: Philosophical Review 80 (1971): 338-359, daarna in: Southern Journal of Philosophy 7 (1977), 113-128]

Hardin, C. L.: Spinoza on Immortality and Time, 129-138. [oorspr. in: Southern Journal of Philosophy 7 (1977), 129-138]

Sacksteder, William: Spinoza on Part and Whole : The Worm's Eye View, 139-159 [oorspr. in: Southern Journal of Philosophy 7 (1977), 25-40]

Curley, Edwin: Spinoza and recent philosophy of religion, 161-175. [oorspr. in: Southern Journal of Philosophy 7 (1977), 161-176]

Popkin, Richard H.: Spinoza and La Peyrère, 177-195.

Shmueli, Efraim: The Geometric Method, Personal Caution, and the Idea of Tolerance, 197-215. [oorspr. in: Southern Journal of Philosophy 7 (1977), 197-216]

Lewis, Douglas: On the Aims and Method of Spinoza's Philosophy, 217-234. [oorspr. in: Southern Journal of Philosophy 7 (1977), 217-234]