Een Spinozistische gedachte – bijna een Spinozistisch gedicht van Luc Ferry

Luc Ferry (1951) is Franse filosoof, die vooral als politiek filosoof naam maakte. Hij doceerde aan diverse Franse universiteiten, is momenteel hoogleraar filosofie aan de universiteit van Parijs VII. Van 2002 tot 2004 was hij als minister van onderwijs in de regering Jean-Pierre Raffarin belast met de uitvoering van de Franse wet op seculariteit. Hij schreef een hele reeks boeken.

Op een Peruaanse site trof ik onderstaande in het Spaanse vertaalde regels van hem aan die mij troffen en die ik zo goed mogelijk m.b.v. Google en Babelfish heb proberen te vertalen.

 

La Serenidad

Nunca he creído en la felicidad. Prefiero la idea de la serenidad; yo lo llamo así, y los griegos "sabiduría".
 

No consiste en satisfacer todos tus deseos sino en descubrir, como Nietzche, que las dos grandes tragedias que pesan sobre el hombre son el pasado y el futuro.

Ese es el hogar de todos los miedos.

Si el pasado fue feliz sentimos nostalgia; si no lo fue, das paso a las "pasiones tristes" de Spinoza, los remordimientos, la culpabilidad, e intentas reescribir tu historia. Crees que las cosas irán mejor, cambias de peinado, de coche, de vestido, de marido o de mujer...

¡Y no es cierto¡

Es una desgracia porque cada vez que eres tocado por el pasado o cautivo de las ilusiones del futuro, dejas de vivir en el presente.

“Sabio es aquel que se desespera un poco menos que el resto, que añora un poco menos y que ama un poco más”

Luc Ferry
Filósofo y profesor francés

 

Sereniteit

Ik heb nooit geloofd in geluk. Ik verkies de idee van sereniteit; ik noem het Griekse ‘wijsheid’.

Er is aan al je wensen voldaan, om dan te ontdekken, met Nietzsche, dat de twee grote tragedies die de mens bedrukken het verleden en de toekomst zijn.

Die zijn de thuisbasis van alle angsten.

Als het verleden gelukkig was voelen we nostalgie; als het dat niet was, geven we ons over aan de "trieste passies” van Spinoza, wroeging, schuld en pogen je geschiedenis te herschrijven. Je denkt dat dingen beter zullen worden, als je verandert van kapsel, van auto, van kleding, van man of vrouw ...

Het is niet waar

Het is een ongeluk, want elke keer als we geraakt worden door het verleden of gevangen genomen door de illusies van de toekomst, stoppen we te leven in het heden.

"Wijs is hij die iets minder dan de rest wanhoopt, die verlangt een beetje minder en lief heeft een beetje meer"

Luc Ferry
Franse filosoof en hoogleraar