Er kan worden begonnen aan het uitspinnen van "Het web van Spinoza"

Spinoza.blogse.nl feliciteert prof. dr. Piet Steenbakkers met de financieringstoekenning door het NWO voor zijn project "Het web van Spinoza".
Op 11 mei 2013 had ik een blog "Spinoza’s Web (in de maak)" over de informatie die Steenbakkers die maand gaf over de opzet van zijn project. Zie daar meer informatie over zijn project.
In een persbericht van 13 januari 2014 maakte het NWO de toekenning van financiering bekend van zes projecten,"de beste geestesweten-schappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden", waaronder dat van Steenbakkers. Cf. bij NWO, waar we lezen:

"Het web van Spinoza

Prof. dr. P.M.L. (Piet) Steenbakkers, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam

De waardering van Spinoza's filosofie is altijd sterk beïnvloed geweest door zijn reputatie en verhalen over zijn leven. Dit project onderzoekt dat verband, en ontwikkelt instrumenten om alle informatie die voorhanden is over Spinoza's leven en netwerken beschikbaar te maken."

Tekening van Eppo Doeve in: Max Tailleur, Geloof me, Amsterdam, Becht, 1972Reken maar dat Spinoza.blogse.nl de beloofde komende Spinoza-website in de gaten zal houden en erover zal rapporteren (ook al ontvangt dit weblog daarover nooit enige informatie van wetenschappelijke zijde...).
En dan straks ook nog dit boek...

Reacties

Dat is natuurlijk wel een felicitatie waard. Hopelijk slagen de onderzoekers er ook in te geraken tot een (verdiende) herwaardeeing van de marginale aantekeningen in de Leidse OP. Anderzijds had ik graag gezien dat een onderzoeksvoorstel over Van den Enden zou zijn ingediend en gehonoreerd, een zaak die mij hoogst urgent lijkt. Maar misschien neemt Steenbakkers, die er nooit adequate aandacht aan heeft gespendeerd, dit toch mee in zijn projekt en hoeven we niet te wachten totdat Spanje Nederland te kijk zet.